Aktualności

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej Goiński
Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej Goiński

Trzeci sektor w nowych ramach prawnych – szkolenie we Włocławku

Nadchodzą zmiany w ustawodawstwie dotyczącym organizacji pozarządowych. Nowe zasady funkcjonowania pozarządówek były tematem kolejnego spotkania z cyklu organizowanych przez Urząd Marszałkowski bezpłatnych szkoleń i indywidualnych konsultacji dla przedstawicieli trzeciego sektora, które odbyło się dziś (15 maja) we Włocławku.

 

Projekt „Trener NGO – zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim” realizowany jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego przez Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS). Przewidzieliśmy około 20 szkoleń o różnej tematyce (rachunkowość, finanse, księgowość w organizacji, prawo dotyczące organizacji pozarządowych, ochrona danych osobowych, 1% w organizacjach, pisanie projektów i sprawozdawczość) i kilkadziesiąt godzin doradztwa indywidualnego dla NGO-sów z Kujawsko-Pomorskiego. Do udziału zapraszamy członków i przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze,  a także pracowników samorządowych prowadzących nadzór nad stowarzyszeniami.

 

Kolejne szkolenie „Nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach – funkcjonowanie trzeciego sektora w nowych ramach prawnych” odbyło się 15 maja w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku. Uczestnicy spotkania omówili zasady stosowania nowych przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, z uwzględnieniem treści ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedstawili też praktyczne aspekty stosowania ustawy (m.in. zakładanie, ewidencja i likwidacja organizacji) i omówili zasady sprawowania nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i klubami sportowymi. 

 

Bezpośrednio po szkoleniu prowadzone były konsultacje, podczas których można było uzyskać odpowiedzi i wskazówki na indywidualne pytania dotyczące formalno-prawnych aspektów funkcjonowania organizacji lub związane z problematyką procesu tworzenia i rejestracji stowarzyszeń.

 

Szczegóły na temat spotkania, program oraz formularz zgłoszeniowy

 

O kolejnych terminach szkoleń będziemy informowali na bieżąco.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 maja 2017 r.