Aktualności

Pierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras
Pierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras

Powstaje Stowarzyszenie Radnych Województwa

Z inicjatywy obecnego i byłych przewodniczących sejmiku zostanie powołane Stowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zebranie założycielskie odbyło się 15 maja w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Do udziału w organizacji zostali zaproszeni zarówno obecni jak i byli radni województwa wszystkich kadencji.

Powołanie stowarzyszenia jest efektem spotkania przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera z przewodniczącymi sejmiku poprzednich kadencji: Grzegorzem Gruszką (przewodniczący sejmiku I kadencji w okresie: listopad 1998 r. – lipiec 2000 r.), Lucyną Andrysiak (przewodnicząca sejmiku I i II kadencji w okresie: wrzesień 2000 r. – październik 2006 r.), Krzysztofem Sikorą (przewodniczący sejmiku III kadencji, od listopada 2006  r. do października 2010 r.). Podczas spotkania podjęto decyzję o powołaniu stowarzyszenia jako organizacji byłych i obecnych radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wszystkich dotychczasowych kadencji, przekonanych o konieczności umacniania idei samorządności terytorialnej jako podstawy państwa demokratycznego oraz istotnego źródła aktywności społecznej mieszkańców regionu.

 

Do udziału w poniedziałkowym spotkaniu zostali zaproszeni wszyscy byli i obecni radni, którzy wyrazili chęć zrzeszenia w stowarzyszeniu. W pierwszej części zebrania omówiono kwestie proceduralne związane z ukonstytuowaniem się organizacji, wybrano siedmioosobowy zarząd stowarzyszenia oraz przyjęto regulamin. W drugiej części spotkania radni podjęli dyskusję na temat działań, które pragną zrealizować w ramach zadań stowarzyszenia. Zgodnie z projektem regulaminu stowarzyszenie ma m.in.: krzewić świadomość regionalną, upowszechniać wiedzę o prawach i swobodach obywatelskich oraz integrować mieszkańców wokół gospodarczej, kulturowej i ekologicznej specyfiki województwa w jego efektywnym oraz zrównoważonym rozwoju.

 

Kancelaria Sejmiku

 

15 maja 2017 r.

 

Pierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras