Aktualności

fot. M. Szelest
Na zdjęciu Kanał Bydgoski (droga wodna E70), fot. M. Szelest

Terminal multimodalny będzie impulsem dla gospodarki

Samorządowe władze województwa od czterech lat prowadzą działania zmierzające do utworzenia w naszym regionie platformy multimodalnej, czyli przeładunkowego węzła transportowego, w którym krzyżują się i uzupełniają różne systemy przewożenia towarów. Chcemy, by nasza platforma, zapisana już w krajowych dokumentach planistycznych dotyczących gospodarowania wodami, opierała się między innymi na wodnej komunikacji śródlądowej.  

 

Platforma multimodalna to ogólnodostępny terminal przeładunkowy – na przykład drogowo-kolejowy, kolejowo-morski, śródlądowo-drogowy, etc. – świadczący też zazwyczaj usługi magazynowania, w którym dokonuje się przeniesienia towarów z jednego środka transportu na inny.

 

– Chcemy, by nasz terminal multimodalny opierał się przede wszystkim na Wiśle i śródlądowym transporcie wodnym, a także transporcie drogowym i kolejowym. To w dużej mierze determinuje lokalizację takiego obiektu, która zostanie wyznaczona z uwzględnieniem obiektywnych uwarunkowań hydrologicznych, geotechnicznych i środowiskowych oraz możliwości włączenia w istniejące sieci transportowe. Zakładamy, że to właśnie w naszym centralnie w kraju położonym województwie z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego można zbudować rzeczny port przeładunkowy, dobrze skomunikowany z siecią drogową i kolejową – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.   

 

Starania rozpoczęliśmy jeszcze w 2011 roku, przygotowaliśmy dokumenty na ten temat dla ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury, marszałek Całbecki rozmawiał na ten temat w Brukseli. Uczestniczymy w pracach nad strategicznymi państwowymi dokumentami dotyczącymi dróg wodnych, jesteśmy członkiem międzywojewódzkich porozumień na rzecz rewitalizacji międzynarodowych dróg wodnych E70 i E40, przygotowujemy się też do przystąpienia do międzynarodowego projektu EMMA, dotyczącego transportu śródlądowego związanego z obsługą bałtyckich portów morskich. Efektem tego zaangażowania jest zapisanie naszej platformy w Master Planie dla dorzecza Wisły oraz w projektach krajowego Planu Gospodarowania Wodami (obecnie w fazie legislacyjnej).

 

Ideę powstania platformy multimodalnej w obszarze aglomeracji bydgosko-toruńskiej od początku wspiera prof. Zygmunt Babiński z Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 

Wstępne sondażowe rozmowy, które przeprowadziliśmy jeszcze w ubiegłym roku z przedstawicielami władz Bydgoszczy i gminy Solec Kujawski oraz zarządów Portu Gdańsk, terminalu kontenerowego DCT Gdańsk i spółek PKP, napawają optymizmem. Wśród kujawsko-pomorskich firm z którymi podejmujemy nową turę spotkań są między innymi Żegluga Bydgoska, Anwil, Tele-Fonika Kable Zakład Bydgoszcz, Mondi Świecie i Makrum.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

16 lutego 2015 r.