Aktualności

Gala podsumowująca IV edycję edukacyjno-profilaktycznego programu dla młodzieży „Sztuka wyboru”, fot. Tymon Markowski
Gala podsumowująca IV edycję edukacyjno-profilaktycznego programu dla młodzieży „Sztuka wyboru”, fot. Tymon Markowski

Sztuka wyboru

We wtorek (17 listopada) w Bydgoszczy odbyła się gala podsumowująca IV edycję edukacyjno-profilaktycznego programu dla młodzieży „Sztuka wyboru”. Podczas spotkania odbywającego się ramach festiwalu Camerimage wręczono nagrody w konkursach na najciekawszy krótki film i najlepszą grafikę na koszulki. Hasło tegorocznej edycji „Kręcę na trzeźwo”.

 

W warsztatach konkursu filmowego wzięły udział 24 placówki oświatowe, z których nadesłano 24 filmy konkursowe wraz z konspektem lekcji. Do konkursu graficznego przystąpiło 64 uczniów ze szkół województwa kujawsko-pomorskiego. Spośród nadesłanych prac konkursowych wyłonieni zostali laureaci złotych, srebrnych i brązowych kamer w kategorii: film i grafika. W konkursie filmowym zwyciężyli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Bydgoszczy, natomiast w konkursie graficznym wszystkie nagrody i wyróżnienia otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

 

 

„Sztuka wyboru” to profilaktyczno-edukacyjne przedsięwzięcie, którego celem jest ograniczanie negatywnych zjawisk oraz ich skutków, występujących w środowisku młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z uwagi na wieloaspektowość problemu, jego realizacja zastała zaplanowana na kilka lat. Pierwsza edycja programu była ukierunkowana na przeciwdziałanie zjawisku zażywania środków odurzających. Druga edycja dotyczyła profilaktyki zachowań agresywnych występujących wśród młodzieży. Trzecia edycja była poświęcona problemowi nadużywania i uzależnienia młodzieży od komputera oraz internetu. Czwarta, tegoroczna edycja przedsięwzięcia ponownie porusza problem zagrożeń środkami psychoaktywnymi stąd tytuł „Kręcę na trzeźwo”.

 

Program obejmuje:

  • coroczną organizację konkursu na najlepszy krótki materiał filmowy (spot, film) dotyczący problematyki stanowiącej temat przewodni projektu w danym roku, wraz z konspektem 45-minutowej lekcji, przygotowywany przez młodzież wraz z pedagogiem,
  • coroczną organizację konkursu na najlepszy projekt graficzny koszulki (T-shirtu) wpisujący się w temat przewodni projektu w danym roku.

 

Innowacyjność przedsięwzięcia polega na zaangażowaniu młodzieży do tworzenia autorskich projektów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, którymi młodzi ludzie są zafascynowani i jednoczesnym przekazaniu im treści istotnych z punktu widzenia szeroko pojętej profilaktyki. Drugą, istotną kwestią jest pokazanie młodym, iż ukierunkowując prawidłowo swoje zainteresowania, można nie tylko służyć pożytecznemu społecznie celowi, ale też wiele osiągnąć w interesującej ich dziedzinie (tworzenie form filmowych, grafika komputerowa). Oprócz wartościowych nagród rzeczowych, formą niematerialnej nagrody dla zwycięzców jest prezentacja nagrodzonych materiałów filmowych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage oraz wydanie profesjonalnego kalendarza ściennego z najlepszymi 12 projektami graficznymi nadesłanymi na konkurs.

 

Program „Sztuka wyboru” jest realizowany we współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy oraz Fundacją Tumult. Tegoroczna edycja odbywa się pod  patronatem marszałka Piotra Całbeckiego oraz wojewody i wojewódzkiego kuratora oświaty, komendanta głównego policji, a także Polskiego Stowarzyszenia Montażystów i Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych.

 

Wszystkie informacje na stronie programu www.sztukawyboru.pl

 

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego i

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

17  listopada 2015 r.

 

Gala podsumowująca IV edycję edukacyjno-profilaktycznego programu dla młodzieży „Sztuka wyboru”, fot. Tymon MarkowskiGala podsumowująca IV edycję edukacyjno-profilaktycznego programu dla młodzieży „Sztuka wyboru”, fot. Tymon MarkowskiGala podsumowująca IV edycję edukacyjno-profilaktycznego programu dla młodzieży „Sztuka wyboru”, fot. Tymon MarkowskiGala podsumowująca IV edycję edukacyjno-profilaktycznego programu dla młodzieży „Sztuka wyboru”, fot. Tymon MarkowskiGala podsumowująca IV edycję edukacyjno-profilaktycznego programu dla młodzieży „Sztuka wyboru”, fot. Tymon MarkowskiGala podsumowująca IV edycję edukacyjno-profilaktycznego programu dla młodzieży „Sztuka wyboru”, fot. Tymon MarkowskiGala podsumowująca IV edycję edukacyjno-profilaktycznego programu dla młodzieży „Sztuka wyboru”, fot. Tymon MarkowskiGala podsumowująca IV edycję edukacyjno-profilaktycznego programu dla młodzieży „Sztuka wyboru”, fot. Tymon MarkowskiGala podsumowująca IV edycję edukacyjno-profilaktycznego programu dla młodzieży „Sztuka wyboru”, fot. Tymon MarkowskiGala podsumowująca IV edycję edukacyjno-profilaktycznego programu dla młodzieży „Sztuka wyboru”, fot. Tymon Markowski