Aktualności

W Szpitalu Popiełuszki kończy się kapitalny remont modernizacyjno-adaptacyjny trzech pawilonów; fot. Andrzej Goiński/UMWKP
W Szpitalu Popiełuszki kończy się kapitalny remont modernizacyjno-adaptacyjny trzech pawilonów; fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Szpital Popiełuszki – widać postępy modernizacji

W marszałkowskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Popiełuszki we Włocławku kończy się kapitalny remont modernizacyjno-adaptacyjny trzech pawilonów lecznicy. Budowa nowego gmachu głównego powinna ruszyć w przyszłym roku. Kompleksowa modernizacja i rozbudowa placówki będzie kosztować łącznie 170 milionów złotych.

W trzech remontowanych budynkach powstają nowoczesne, odpowiadające współczesnym wymaganiom pomieszczenia na potrzeby łóżkowych oddziałów rehabilitacyjnych i poradni rehabilitacyjnej oraz oddziału geriatrycznego, a także szpitalnych biur. Roboty obejmują też wymianę systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i teleinformatycznej.

Ta część kompleksowej modernizacji Szpitala Popiełuszki obecnie finiszuje. Prace w budynku przeznaczonym dla administracji zostały już zakończone, trwają odbiory. Roboty w dwóch pozostałych pawilonach powinny się zakończyć w pierwszym kwartale 2019.

Trwają intensywne przygotowania do ostatniego etapu modernizacji placówki – budowy nowego gmachu głównego. Wyłoniona w przetargu pracownia powinna dostarczyć gotową dokumentację projektową na początku przyszłego roku. Przetarg, w którym wyłoniony zostanie wykonawca robót budowlanych zostanie rozpisany w połowie przyszłego roku.

Nowoczesny i funkcjonalny nowy budynek główny, serce lecznicy, stanie w miejscu wyburzonego starego obiektu. Zgodnie z założeniami funkcjonalno-użytkowymi, na parterze mieścić się będą szpitalny oddział ratunkowy oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Na pierwszym piętrze znajdą się blok porodowy oraz oddziały patologii ciąży, położnictwa i neonatologii. Drugie piętro to przestrzeń zaplanowana dla oddziałów ortopedii i traumatologii oraz chirurgii ogólnej. Złożony z siedmiu sal zabiegowych blok operacyjny znajdzie miejsce na trzecim piętrze; sąsiadować z nim będzie oddział neurochirurgiczny. Ostatnie, czwarte piętro zostało pomyślane jako przestrzeń techniczna, mieszcząca m.in. maszynerię wentylacyjną i klimatyzacyjną obiektu. Zwieńczeniem budynku będzie platforma z lądowiskiem dla śmigłowców medycznych, zaś w przyziemiu znajdą się apteka szpitalna, centralna sterylizatornia i szpitalna dezynfekcja.

Przygotowana od strony programowej i finansowej kompleksowa modernizacja włocławskiej lecznicy została podzielona na trzy etapy. Pierwszym było zmodernizowanie i wyposażenie otwartego w maju 2017 pawilonu dla oddziałów neurologicznego i okulistycznego, z dwiema okulistycznymi salami operacyjnymi, oraz związanych z nimi poradni specjalistycznych. Drugi to kończące się obecnie remonty kapitalne. Etap trzeci (obecnie w stadium opracowywania dokumentacji projektowej) to przedsięwzięcia w głównej części szpitalnego kompleksu.

Modernizacja i rozbudowa Szpitala Popiełuszki kosztować będzie obecnie łącznie 170 milionów złotych. – Źródłem finasowania są przede wszystkim z nasz Regionalny Program Operacyjny oraz kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W planach jest m. in.  stworzenie nowych oddziałów, m. in. hematologii i psychiatrii. W nowych murach oraz obiektach po kapitalnych remontach znajdą się nowe wyposażenie i nowoczesna aparatura medyczna – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

5 grudnia 2018 r.

W Szpitalu Popiełuszki kończy się kapitalny remont modernizacyjno-adaptacyjny trzech pawilonów; fot. Andrzej Goiński/UMWKPW Szpitalu Popiełuszki kończy się kapitalny remont modernizacyjno-adaptacyjny trzech pawilonów; fot. Andrzej Goiński/UMWKPW Szpitalu Popiełuszki kończy się kapitalny remont modernizacyjno-adaptacyjny trzech pawilonów; fot. Andrzej Goiński/UMWKPW Szpitalu Popiełuszki kończy się kapitalny remont modernizacyjno-adaptacyjny trzech pawilonów; fot. Andrzej Goiński/UMWKPW Szpitalu Popiełuszki kończy się kapitalny remont modernizacyjno-adaptacyjny trzech pawilonów; fot. Andrzej Goiński/UMWKPW Szpitalu Popiełuszki kończy się kapitalny remont modernizacyjno-adaptacyjny trzech pawilonów; fot. Andrzej Goiński/UMWKPW Szpitalu Popiełuszki kończy się kapitalny remont modernizacyjno-adaptacyjny trzech pawilonów; fot. Andrzej Goiński/UMWKPW Szpitalu Popiełuszki kończy się kapitalny remont modernizacyjno-adaptacyjny trzech pawilonów; fot. Andrzej Goiński/UMWKPW Szpitalu Popiełuszki kończy się kapitalny remont modernizacyjno-adaptacyjny trzech pawilonów; fot. Andrzej Goiński/UMWKP