Aktualności

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej Goiński
Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej Goiński

Szkolenia dla trzeciego sektora

Nadchodzą zmiany w ustawodawstwie dotyczącym organizacji pozarządowych. Zasady prowadzenia działalności odpłatnej, nieodpłatnej i gospodarczej przez pozarządówki były tematem kolejnego spotkania z cyklu organizowanych przez Urząd Marszałkowski bezpłatnych szkoleń i indywidualnych konsultacji dla przedstawicieli trzeciego sektora, które odbyło się dziś (8 maja) w Toruniu. Następne spotkanie – dotyczące nowych zasad funkcjonowania pozarządówek – zaplanowano 15 maja we Włocławku.

 

Projekt „Trener NGO – zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim” realizowany jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego przez Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS). Przewidzieliśmy około 20 szkoleń o różnej tematyce (rachunkowość, finanse, księgowość w organizacji, prawo dotyczące organizacji pozarządowych, ochrona danych osobowych, 1% w organizacjach, pisanie projektów i sprawozdawczość) i kilkadziesiąt godzin doradztwa indywidualnego dla NGO-sów z Kujawsko-Pomorskiego. Do udziału zapraszamy członków i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Szkolenie „Prowadzenie działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej w NGO” odbyło się 8 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Uczestnicy spotkania omówili zasady prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe, wskazywali różnice pomiędzy działalnością odpłatną i gospodarczą; przedstawili szczególne przypadki działań organizacji w ramach działań odpłatnych i za wynagrodzeniem; omówili również zasady prowadzenia rachunkowości.

 

Bezpośrednio po szkoleniu prowadzone były konsultacje, podczas których można było można uzyskać odpowiedzi na indywidualne pytania. Szczegóły na temat spotkania

 

Kolejne szkolenie „Nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach – funkcjonowanie trzeciego sektora w nowych ramach prawnych” odbędzie się 15 maja w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku (ul. Bechiego 2). Szczegóły, program i formularz zgłoszeniowy.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

8 maja 2017 r.

 

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiSzkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiSzkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiSzkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiSzkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiSzkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej Goiński