Aktualności

Szkoła zawodowa – mój wybór

Szkoła zawodowa – mój wybór

Coraz szerzej do świadomości nie tylko dorosłych, ale i młodzieży, która dokonuje swoich pierwszych dojrzałych wyborów, dociera fakt, że kluczem do rozwoju poszczególnych regionów naszego kraju może być edukacja zawodowa. Nie bez przyczyny rok szkolny 2014/2015 został ogłoszony przez ministra edukacji narodowej „Rokiem szkoły zawodowców”. W jego ramach kuratoria w całym kraju realizują liczne przedsięwzięcia edukacyjne i promocyjne. Jednym z nich jest konkurs „Szkoła zawodowa – mój wybór”. Wyniki etapu wojewódzkiego tego konkursu ogłoszono 30 kwietnia w bydgoskim Pałacu Młodzieży.

 

Zabierając głos podczas gali konkursowej, która zgromadziła przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego,  wicemarszałek Zbigniew Ostrowski podkreślił, że zarząd województwa przykłada wielką wagę do rozwoju innowacyjnej edukacji. Z tego też powodu w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014 – 2020 przeznaczył na realizację staży zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkól i placówek kształcenia zawodowego, a także na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w zakresie przedmiotów zawodowych i związanych z nimi kursów i szkoleń oraz na rozwijanie u młodych ludzi kompetencji kluczowych z punktu widzenia rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) łącznie ponad 131 tys. euro.

 

Organizatorzy nie kryli zadowolenia z dużego zainteresowania konkursem. Łącznie wypłynęło 206 prac z 57 szkół. Szkoły ponadgimnazjalne nadesłały 62 prace, w tym siedem w kategorii film, 22 w kategorii prace plastyczne i 33 w kategorii prace pisemne. Gimnazja przesłały 144 prace, w tym w kategorii film siedem, w kategorii prace plastyczne 66 oraz 71 w kategorii prace pisemne. Gratulując nagrodzonym i wyróżnionym uczniom wicemarszałek Ostrowski zauważył, że wszystkim uczestnikom należą się słowa uznania za inicjatywę i odwagę oraz pasję, z jaką podjęli się uzasadnić wybór swej dalszej drogi życiowej.

Więcej informacji na temat laureatów tutaj

 

 

Gabinet Marszałka

 

4 maja 2015 r.