Aktualności

Logo kpsi

Szerokopasmowa sieć dla regionu

Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna prowadzi intensywne prace zmierzające do realizacji projektu „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego”. Nasz region zyska nowoczesną szerokopasmową sieć, która połączy jednostki samorządu terytorialnego na terenie całego województwa.

 

Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym obejmującym swym zasięgiem cały obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Działa na rynku telekomunikacyjnym od 2003 roku. Jest to podmiot powołany do życia przez władze województwa kujawsko-pomorskiego w celu realizacji zadań z zakresu budowy i stymulacji rozwoju społeczeństwa informacyjnego w naszym regionie. Wspólnie z województwem podejmuje działania zmierzające do eliminacji wykluczenia cyfrowego.

 

Celem projektu którego całkowity koszt wynosi prawie 47 mln zł jest dostarczenie technologii i narzędzi mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz niwelowanie skutków wykluczenia cyfrowego w województwie kujawsko-pomorskim. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego to ponad 15 mln zł. W ramach projektu powstaje szerokopasmowa radiowa sieć dostępowa działająca w paśmie 3,6 – 3,8 GHz. Obejmie ona swoim zasięgiem 15 miast powiatowych (miasta poniżej 100 tys. mieszkańców, w których stacja bazowa obejmie ponad 50% powierzchni obszaru miejskiego) oraz dodatkowo stacje bazowe w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Grudziądzu mające na celu zapewnienie łączności dla podmiotów uczestniczących w kluczowych projektach realizowanych przez Urząd Marszałkowski.

 

Obecnie trwają intensywne prace projektowe dotyczące planowanej budowy wież oraz stacji bazowych w Inowrocławiu, Świeciu, Toruniu, Bydgoszczy i Rojewie. Projektowane są przyłącza energetyczne oraz światłowodowe. Wkrótce zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, nastąpi też wybór inspektora nadzoru budowlanego, który będzie odpowiadał za odbiór poszczególnych prac w ramach projektu. W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzona także adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowej serwerowni dedykowanej do obsługi rekonfigurowanej infrastruktury radiowo-światłowodowej. Istniejąca infrastruktura K-PSI jest obecnie przygotowywana do pełnego udostępnienia na potrzeby realizacji projektu LTE w zakresie budowy radiowej sieci transportowej. Przebudowane zostaną istniejące węzły a cała infrastruktura pasywna zostanie zmodernizowana do standardu technologii LTE.

 

Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna

 

4 marca 2015 r.