Aktualności

Koncert z okazji święta UMK i jubileuszu Toruńskiej Orkiestry Wojskowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Koncert z okazji święta UMK i jubileuszu Toruńskiej Orkiestry Wojskowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Toruńska Orkiestra Wojskowa ma 70 lat

Orkiestra Wojskowa w Toruniu świętuje w tym roku 70-lecie swojego istnienia. Muzycy uczcili ten okrągły jubileusz 18 lutego uroczystym Koncertem Uniwersyteckim, podczas którego wystąpili wraz z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną i Chórem Akademickim UMK.

 

Toruńska Orkiestra Wojskowa jest dobrze znana mieszkańcom regionu. Od lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, zapewniając oprawę muzyczną ważnych uroczystości patriotycznych, religijnych i rocznicowych w województwie. Jej głównym zadaniem jest uświetnianie uroczystości wojskowych organizowanych przez m.in. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. Gen. Józefa Bema. Muzycy Toruńskiej Orkiestry Wojskowej promują region licznymi występami w kraju i za granicą, m.in. w Danii i Niemczech. Zostali uhonorowani wieloma nagrodami zdobytymi na licznych festiwalach, m.in. ,,Kryształową Buławą”, pucharem Ministra Obrony Narodowej, mianem „Wyróżniającej się Jednostki Wojskowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych”. W ciągu roku formacja koncertuje ponad 250 razy, zaś szczególnym zainteresowaniem publiczności cieszą się pokazy musztry paradnej. Muzycy występują wtedy mundurach historycznych z epoki Księstwa Warszawskiego. Oprócz utworów typowo marszowych na repertuar orkiestry składają się również utwory muzyki popularnej, rozrywkowej oraz poważnej.

 

Orkiestra Wojskowa w Toruniu powstała 6 czerwca 1945r. na mocy rozkazu Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego jako Orkiestra Oficerskiej Szkoły Artylerii. Obecnie służy w niej 29 muzyków pod dowództwem kapelmistrza kpt. Dominika Sierzputowskiego. Większość muzyków ukończyła Wojskowe Liceum Muzyczne w Gdańsku oraz Akademie Muzyczne w Bydgoszczy, Poznaniu, Gdańsku i Łodzi. W 2010 roku Ministerstwo Obrony Narodowej planowało likwidację orkiestry. W obronę formacji i lobby na rzecz jej dalszej działalności w Toruniu aktywnie włączył się samorząd województwa, wspierany m.in. przez władze miasta i mieszkańców regionu.

 

Podczas Koncertu Uniwersyteckiego (18 lutego), Toruńska Orkiestra Wojskowa wystąpiła wspólnie z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną i Chórem Akademickim UMK pod batutą Dominika Sierzputowskiego i Arkadiusza Kaczyńskiego.Usłyszeliśmy m.in. utwory: G. Holsta – „Mars (the bringer of war)”, „Jupiter (the bringer of Jollity)”, S. Prokofiewa – „Montequi i Capuletti” z baletu „Romeo i Julia”, A. Borodina – „Tańce połowieckie” z opery „Kniaź Igor”, C. Orff, ar. J. Krance’a „O Fortuna velut luna”; „Fortune plango vulnera”, J. Williamsa, ar. P. Lavender – „Hymn to the fallen”, R. Galante’a – „Resplendent Glory”.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

18 lutego 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2016 r.

 

Koncert Uniwersytecki, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKoncert z okazji święta UMK i jubileuszu Toruńskiej Orkiestry Wojskowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKoncert z okazji święta UMK i jubileuszu Toruńskiej Orkiestry Wojskowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKoncert z okazji święta UMK i jubileuszu Toruńskiej Orkiestry Wojskowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKoncert z okazji święta UMK i jubileuszu Toruńskiej Orkiestry Wojskowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKoncert z okazji święta UMK i jubileuszu Toruńskiej Orkiestry Wojskowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKoncert z okazji święta UMK i jubileuszu Toruńskiej Orkiestry Wojskowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKoncert z okazji święta UMK i jubileuszu Toruńskiej Orkiestry Wojskowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKoncert z okazji święta UMK i jubileuszu Toruńskiej Orkiestry Wojskowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl