Aktualności

Małgorzata Szultka z toruńskiego UMK otrzymała stypendium doktoranckie w ramach projektu „Krok w przyszłość” w 2014 roku, fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl.
Małgorzata Szultka z toruńskiego UMK otrzymała stypendium doktoranckie w ramach projektu „Krok w przyszłość” w 2014 roku, fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl.

Stypendia doktoranckie

Ruszył nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów”, który Urząd Marszałkowski przygotował w partnerstwie z uczelniami wyższymi naszego regionu. Wsparcie trafi do 50 młodych naukowców.

 

– „Krok w przyszłość” to jeden z naszych sztandarowych projektów stypendialnych skierowanych na wspieranie rozwoju edukacji i kariery naukowej młodych mieszkańców regionu. W ramach realizacji wszystkich edycji tego przedsięwzięcia Urząd Marszałkowski przyznał blisko 900 stypendiów dla młodych naukowców – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Tym razem można aplikować w III naborze piątej edycji projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z uczelniami wyższymi z naszego regionu: Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Wśród kryteriów przyznawania wsparcia znalazły się:

  • posiadanie otwartego przewodu doktorskiego,
  • posiadanie publikacji na części A lub B wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach (komunikat MNiSW),
  • współpraca z co najmniej jednym przedsiębiorstwem,
  • opracowywanie rozprawy doktorskiej w ramach kierunków matematyczno-przyrodniczych i technologicznych,
  • opracowanie harmonogramu pracy naukowej we współpracy z przedsiębiorstwem.

W nowym roku akademickim zaplanowano wypłatę stypendiów dla 50 osób. Wysokość wsparcia wynosi maksymalnie do 5 tysięcy złotych miesięcznie. Stypendia obejmują okres 3 miesięcy (od października do końca 2015 roku).

 

Nabór wniosków zaplanowany został od 28 września do 9 października. Szczegółowe informacje oraz generator wniosków na stronie internetowej projektu http://doktoranci5-3.kujawsko-pomorskie.pl.

Informacje można uzyskać również:

  • dla doktorantów z UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, pok. 406 i 408, tel. 56/6114515;
  • dla doktorantów z UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Kopernika 1, pok. nr 3, tel. 52/3257612;
  • dla doktorantów z UTP – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. prof. Kaliskiego 7, RCI, pok. A101, tel. 52/3749364;
  • w biurze projektu, którego siedziba znajduje się w Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy ul. św. Jana 1/3 w Toruniu, budynek internatu, pok. nr 5 i 6 oraz pod nr telefonów: 668-506-915, 668-506-914.

 

O wsparciu przyznanym w ramach poprzedniej edycji projektu „Krok w przyszłość”

O projekcie stypendialnym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Zdolni na start”

 

Projekt „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja”  jest realizowany przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

16 września 2015 r.

ostatnia aktualizacja: 28 września 2015 r.