Aktualności

Konferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Konferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Strategia przyspieszenia 2030+

Rozpoczynamy prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030 – ważnym dokumentem programowym, który będzie m.in. podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego województwa w perspektywie 2021-2027. W konferencji inaugurującej (14 stycznia) na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego uczestniczyli samorządowcy wszystkich szczebli z całego regionu, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej oraz reprezentacji środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych i biznesu. 

 

– Wierzę, że zarówno w tworzenie, jak i późniejszą realizację założeń włączy się bardzo szerokie grono partnerów społecznych, samorządowych i gospodarczych –  przedstawiciele wszystkich środowisk i wszystkich części naszego regionu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

– Podstawową sprawą jest rozwój ekonomiczny. Województwo kujawsko-pomorskie skraca dystans rozwojowy w stosunku do bogatych krajów i regionów Unii Europejskiej – i ten proces musi być kontynuowany. PKB na mieszkańca powinien rosnąć i musimy mieć pewność, że ta strategia to zapewni – powiedział podczas briefingu prasowego prof. Jacek Szlachta, ekonomista z warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, jeden z uczestniczących w konferencji ekspertów.

 

Hasło przewodnie przygotowywanego dokumentu to przyspieszenie rozwoju (oficjalny tytuł: Strategia przyspieszenia 2030+). Zawierał będzie diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa ze wskazaniem aktualnych wyzwań i szans rozwojowych, wizję funkcjonowania województwa w trzeciej dekadzie XXI wieku, cele i kierunki rozwoju, wykaz projektów kluczowych, założenia polityk rozwojowych w poszczególnych dziedzinach oraz wskazanie źródeł finansowania. W budowaniu strategii wykorzystamy m.in. program rozwoju gospodarczego regionu 2021-2027, który przygotowuje dla nas renomowana globalna firma doradcza PwC.

 

 

Prace nad strategią można podzielić na etap diagnozy (czyli analizy sytuacji i aktualnych uwarunkowań), etap formułowania ustaleń (na tym etapie powstanie projekt dokumentu) i etap uzgodnień (ustawowe konsultacje, prognoza środowiskowa). Na koniec dokument musi przyjąć sejmik województwa.  

 

Zakładamy szeroki udział społeczny na wszystkich tych etapach i partycypację w tym procesie  praktycznie wszystkich zainteresowanych środowisk. Służyć temu będą konferencje plenarne, spotkania środowiskowe i terytorialne (już w lutym kilkadziesiąt paneli branżowych dla poszczególnych dziedzin!), regularne informacje w mediach oraz instytucja bezpośredniego składania uwag przez obywateli.    

 

Podczas konferencji zostały zaprezentowane m.in. podsumowanie realizacji poprzednich dokumentów programowych ze wskazaniem wyzwań na obecną dziesięciolatkę i informacja o wykorzystaniu środków unijnych perspektywy 2014-2020 z założeniami unijnej polityki spójności na lata 2021-2027. Zebrani wysłuchali też dwóch wystąpień eksperckich: prof. Jacek Szlachta mówił o aktualnych uwarunkowaniach rozwojowych, a dyrektor Dionizy Smoleń z PwC bronił tezy, że sama strategia może być ważnym instrumentem rozwoju gospodarczego.

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

14 stycznia 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2020 r. 

 

Konferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Marek Retlewski dla UMWKPKonferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Marek Retlewski dla UMWKP