Aktualności

CKK Jordanki, zdjęcie z drona, fot. Łukasz Piecyk
Fot. Łukasz Piecyk

Strategia przyspieszenia 2030+ – zapraszamy do konsultacji

Trwają oficjalne konsultacje projektu strategii rozwoju województwa do roku 2030. Zapraszamy do składania uwag i wniosków oraz do udziału w spotkaniach konsultacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu – najbliższe 24 sierpnia. Nowa wersja naszego najważniejszego dokumentu programowego, który będzie m.in. podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego nowej perspektywy, powinna zostać przyjęta przez sejmik jeszcze w tym roku.

 

– Ustalenia strategii w sposób bezpośredni lub pośredni wpłyną na politykę rozwojową każdej gminy w Kujawsko-Pomorskiem i dotyczyć będą każdego z nas. Stąd przyjęty sposób tworzenia dokumentu, od początku uwzględniający szeroki udział wszystkich interesariuszy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

 

Wszystkie spotkania odbywają się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu (plac Teatralny 2, sala patio na I piętrze),w reżimie sanitarnym gwarantującym bezpieczeństwo przeciwepidemiczne (ograniczona liczba uczestników, obowiązkowe maski lub przyłbice oraz dezynfekcja rąk).

 

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności mieszkańców województwa, samorządy lokalne, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacje pracodawców i organizacje związkowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze.

 

  • Terminy spotkań

 

Spotkania Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu

24 sierpnia 2020 (poniedziałek)

godz. 10.00

do 19 sierpnia 2020 (włącznie)

28 sierpnia 2020 (piątek)

godz. 10.00

do 25 sierpnia 2020 (włącznie)

 

Zgłoszenia:

 

Ze względu na obostrzenia związane z epidemią Covid-19 liczba uczestników jest ściśle limitowana. Dlatego ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa jest e-mail od pracownika Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku dużej liczby zgłoszeń na dany termin będziemy proponować inny, dostępny; przy bardzo dużym zainteresowaniu rozważona zostanie możliwość organizacji dodatkowych spotkań.

 

Procedowana obecnie strategia rozwojowa jest czwartą w naszej historii i kontynuacją wszystkich poprzednich. Celem pierwszej (2000 rok) była integracja województwa, drugiej (2005 rok) wyrównywanie szans rozwojowych, trzecia (2013 rok) była strategią modernizacji. Możemy mówić o wymiernych efektach realizacji ustaleń tej ostatniej: wzroście PKB, produkcji sprzedanej przedsiębiorstw, dochodów własnych województwa, liczby pracujących i nowych miejsc pracy, dzieci objętych opieką w przedszkolach i żłobkach oraz liczby osób z wyższym wykształceniem, a także spadku bezrobocia i liczby korzystających z opieki społecznej. 

 

 

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

6 sierpnia 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2020 r.