Aktualności

Prace uczestników XIII edycji konkursu, fot. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
Prace uczestników XIII edycji konkursu, fot. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

XIV edycja konkursu „Oni tworzyli naszą historię”

Jedyna kobieta wśród cichociemnych, matematyczka i profesor nauk humanistycznych. Specjalizowała się w historii najnowszej, z pasją dokumentowała lokalne dzieje na podstawie wspomnień świadków. Wyjątkowa postać Elżbiety Zawackiej zasługuje na upamiętnienie. XIV edycja konkursu jej imienia, ,,Oni tworzyli naszą historię”. Uczniowie klas VII, VIII szkół podstawowych, liceów, techników i szkół branżowych z naszego województwa mogą wziąć w nim udział przesyłając prace pisemne na jeden z sześciu tematów. Wydłużono termin nadsyłania prac do 21 lutego.

 

– Udział w konkursie jest doskonałą okazją do rozwijania wiedzy historycznej o naszym regionie oraz spisania lokalnych dziejów na podstawie wspomnień świadków, a także zdjęć i pamiątek zachowanych w rodzinnych i publicznych archiwach – zachęca marszałek Piotr Całbecki.

 

Ideą konkursu jest upamiętnienie legendarnej profesor Elżbiety Zawackiej i rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią regionalną i krajową, a także wzmocnienia więzi międzypokoleniowych i krzewienie postaw patriotycznych. Aby wziąć udział należy przygotować, pod opieką nauczyciela, pracę pisemną na jeden z tematów:

  • ,,O ludziach”,
  • ,,O wydarzeniach”,
  • ,,Album rodzinny”,
  • ,,Oblicza codzienności”,
  • „Udział i rola mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego we współczesnych wydarzeniach”,
  • „Pomoc Żydom udzielana przez Polaków podczas okupacji niemieckiej w trakcie II wojny światowej”.

 

Nadesłane teksty będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie liceów, techników i szkół branżowych. Prace mogą przedstawiać losy nieznanych bohaterów oraz wspomnienia uczestników i świadków ważnych wydarzeń w najnowszych dziejach Polski, zwłaszcza z naszego regionu. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody: pierwsze miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 1 700 zł, za drugie miejsce – 1 300 zł, miejsce trzecie – 900 zł. Nagrodzeni zostaną także nauczyciele-opiekunowie.

 

Ponadto laureaci i wyróżnieni w Wojewódzkim Konkursie im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię” mogą ubiegać się stypendium w ramach projektu „Humaniści na start!” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Informacje na temat marszałkowskich programów stypendialnych i projektów edukacyjnych.

 

Czternasta edycja Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Fundację Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu.

 

Termin nadsyłania prac: 21 lutego 2022 roku. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 15 kwietnia 2022 roku.

 

Prace należy przesyłać na adres:

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
ul. gen. Jana H. Dąbrowskiego 4
87 – 100 Toruń

z dopiskiem „Oni tworzyli naszą historię”

lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do sekretariatu Biblioteki (p. 22 – II piętro).

 

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nr telefonu: 56 62 15 829.

 

Do pobrania:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

27 stycznia 2022 r.

Ostatnia aktualizacja 9 lutego 2022 r.