Aktualności

Podpisanie umów w LGD Inowrocław, fot. LGD Inowrocław
Podpisanie umów w LGD Inowrocław, fot. LGD Inowrocław

Środki na lokalne inicjatywy w Inowrocławiu

Ograniczeniu strefy ubóstwa i wykluczenia społecznego posłuży blisko 600 tysięcy złotych, które Lokalna Grupa Działania Inowrocław rozdysponowała między 11 podmiotów. We wtorek (29 czerwca) symboliczne czeki wręczyła grantobiorcom przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.

Powierzenie lokalnym społecznościom decydowania o środkach na ważne lokalnie cele okazało się sukcesem. LGD-y z powodzeniem realizują związane z tym zadania – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Dzięki wsparciu zrealizowane zostaną działania o charakterze integracyjnym, animacyjnym i edukacyjnym, m.in. warsztaty artystyczne, zajęcia z terapeutą, spotkania z psychologiem i prawnikiem. Rozdysponowane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Lokalne Grupy Działania to partnerstwa tworzone przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. W naszym regionie jest ich 28. Swoje inicjatywy realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

Zobacz także:

Lokalna Grupa Działania Inowrocław

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

1 lipca 2021 r.

Podpisanie umów w LGD Inowrocław, fot. LGD Inowrocław Podpisanie umów w LGD Inowrocław, fot. LGD Inowrocław Podpisanie umów w LGD Inowrocław, fot. LGD Inowrocław Podpisanie umów w LGD Inowrocław, fot. LGD Inowrocław Podpisanie umów w LGD Inowrocław, fot. LGD Inowrocław Podpisanie umów w LGD Inowrocław, fot. LGD Inowrocław