Aktualności

Seminarium Kujawsko-Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania w Bladowie. Fot. Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”
Seminarium Kujawsko-Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania w Bladowie. Fot. Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

O lokalnych biznesach na seminarium LGD

Od 22 do 23 czerwca w Bladowie koło Tucholi odbywało się coroczne seminarium Kujawsko-Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji prężnie działających lokalnych firm, które powstały dzięki wsparciu środkami z Unii Europejskiej.

 

Dzień I seminarium to sesja plenarna dotycząca efektów dotychczasowego wdrażania instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) w naszym województwie, jak również dyskusja o przyszłości i prezentacja dobrych praktyk w zakresie projektów realizowanych w ramach lokalnych strategii rozwoju.

 

Drugiego dnia seminarium odbył się wyjazd studyjny, na którym zaprezentowano przykłady dobrych praktyk z Borów Tucholskich. Swoje firmy zaprezentowali przedsiębiorcy, którzy skorzystali z dotacji PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)  na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej. Działalność zaprezentowały m.in. kręgielnia oraz firma organizująca imprezy. Przedstawiono również podmiot ekonomii społecznej – gospodarstwo opiekuńcze, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele lokalnych grup działania województwa kujawsko – pomorskiego, a w formie wystąpień on-line również przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzenie było transmitowane na żywo w mediach społecznościowych.

 

 

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

 

1 lipca 2021 r.

 

Seminarium Kujawsko-Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania w Bladowie. Fot. Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”Seminarium Kujawsko-Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania w Bladowie. Fot. Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”Seminarium Kujawsko-Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania w Bladowie. Fot. Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”Seminarium Kujawsko-Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania w Bladowie. Fot. Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”Seminarium Kujawsko-Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania w Bladowie. Fot. Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”