Aktualności

Fot. z archiwum UMWKP
Fot. z archiwum UMWKP

Srebrny wiek, dobry czas

W Kujawsko-Pomorskiem mieszka 273 tysiące pań w wieku 60 plus i 125 tysięcy panów, którzy przekroczyli 65. rok życia, najwięcej w największych miastach województwa (Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu) oraz powiatach aleksandrowskim, inowrocławskim i radziejowskim. 287 z nich ma już za sobą setną rocznicę urodzin. Seniorzy są coraz bardziej aktywni społecznie – do tej grupy wiekowej należy co czwarty radny gminy, powiatu i województwa, coraz częstsze są zawierane w złotej jesieni życia małżeństwa. O współpracy na rzecz seniorów

 

60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny to obecnie próg wieku emerytalnego, ale wiele osób w tym wieku wciąż jeszcze pracuje. Dotyczy to m. in. lekarzy i nauczycieli akademickich oraz menedżerów. W wielu przychodniach specjaliści o siwych włosach pracują na równi z młodszymi kolegami, podobnie jest w bardzo licznych publicznych i prywatnych wyższych uczelniach. Wiek nie jest też przeszkodą w wyborczym sukcesie samorządowym – 60 i więcej lat ma 25 procent członków kujawsko-pomorskich rad gmin i powiatów oraz sejmiku województwa. W tym ostatnim przypadku są to sami mężczyźni, ale na pozostałych szczeblach dobrze radzą też sobie dojrzałe panie, sprawując od 23 (gminy i powiaty ziemskie) do 31 procent mandatów.

 

Starsi państwo coraz częściej znajdują też czas na pozadomową aktywność dla przyjemności. 70 proc. tej aktywności to udział w klubach seniora i zajęciach uniwersytetów trzeciego wieku, 16 proc. to zaangażowanie w klubach gospodyń wiejskich, 15 proc. to spotkania ze znajomymi w klubach turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, na różnego rodzaju zajęciach artystycznych (plastyka, muzyka, fotografia, taniec, teatr) oraz zajęciach poszerzających wiedzę o tajnikach cyfrowego świata, a także spotkaniach klubów literackich i dyskusyjnych klubów filmowych.

 

179 kobiet 60 plus i 180 mężczyzn 65 plus wstąpiło ostatnio (dane za 2015 rok) w związki małżeńskie. Co ciekawe, tylko 113 z tych mariaży to związki z osobami z tej samej grupy wiekowej.

 

Drugą, niestety mniej sympatyczną stroną „srebrnego wieku” są dolegliwości zdrowotne. Osobom starszym udzielono w 2015 roku co trzeciej porady w ramach podstawowej opieki medycznej i więcej niż co czwartej porady w gabinetach specjalistycznych, najczęściej chirurgicznych (18 proc.), okulistycznych (12 proc.), kardiologicznych (10 proc.) i nefrologicznych (8 proc.). Stanowią oni ponad połowę pacjentów rehabilitacyjnych w systemie stacjonarnym i 30 proc. w systemie ambulatoryjnym, co daje nam drugie miejsce w kraju. 60 proc. osób leczących się sanatoryjnie z powodu chorób narządu ruchu otrzymało w Kujawsko-Pomorskiem stosowne dofinansowanie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Geriatria, która traktuje holistycznie dolegliwości starszego wieku, to jedna z najsłabiej rozwiniętych w naszym kraju dziedzin medycyny, w samym tylko naszym regionie brakuje co najmniej pół setki lekarzy tej specjalności. Na naszych dwóch szpitalnych oddziałach geriatrycznych (bydgoski Szpital Jurasza i szpital MSW w Bydgoszczy), które w 2015 roku przyjęły blisko 1 200 pacjentów, pracuje dwunastu geriatrów. 

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

24 stycznia 2017 r.