Aktualności

Pierwsze miejsce w konkursie zajął Bartosz Kozłowski z Zespołu Szkół w Dobrzejewicach, fot. Andrzej Goiński
Pierwsze miejsce w konkursie zajął Bartosz Kozłowski z Zespołu Szkół w Dobrzejewicach, fot. Andrzej Goiński

Sprawdzian z wiedzy o samorządzie

Bartosz Kozłowski z Zespołu Szkół w Dobrzejewicach zwyciężył w XV Regionalnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas gimnazjalnych i ostatnich klas szkół podstawowych. Finał odbył się 1 marca w Urzędzie Marszałkowskim. W rywalizacji uczestniczyło 27 uczniów z 16 szkół.

 

Konkurs to wspólna inicjatywa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz rektorów trzech publicznych uczelni naszego regionu: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

 

Finał składał się z pisemnego testu i części ustnej. Tytuł finalisty konkursu otrzymali uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 30 proc. punktów w części pisemnej. Laureatami zostali uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 90 proc. z części pisemnej lub 15 uczestników z najlepszym wynikiem. W części ustnej wzięło udział 10 laureatów konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w części pisemnej.

 

Wyniki:

  • I miejsce: Bartosz Kozłowski, Zespół Szkół w Dobrzejewicach
  • II miejsce: Roksana Klimczak, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu
  • III miejsce: Krystian Jabłoński, Zespół Szkół w Dobrzejewicach

 

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc w konkursie otrzymają nagrody finansowe (fundatorem drugiej nagrody jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu). Nagrodą będzie także wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym, celująca roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych objętych zakresem treści konkursu i przyznanie odpowiedniej liczby punktów podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

 

W komitecie organizacyjnym konkursu oprócz radnych sejmiku zasiadają przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz szkół wyższych: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. W inauguracji dzisiejszej rywalizacji uczestniczył radny sejmiku Jacek Gajewski.

 

 

 

Kancelaria Sejmiku

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

1 marca 2018 r.

ostatnia aktualizacja: 2 marca 2018 r.

 

Regionalny Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej GoińskiRegionalny Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej GoińskiRegionalny Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej GoińskiRegionalny Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej GoińskiRegionalny Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej GoińskiRegionalny Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej GoińskiRegionalny Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej GoińskiRegionalny Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej GoińskiRegionalny Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej GoińskiRegionalny Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej GoińskiRegionalny Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej GoińskiRegionalny Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej GoińskiPierwsze miejsce w konkursie zajął Bartosz Kozłowski z Zespołu Szkół w Dobrzejewicach, fot. Andrzej GoińskiPierwsze miejsce w konkursie zajął Bartosz Kozłowski z Zespołu Szkół w Dobrzejewicach, fot. Andrzej GoińskiDrugie miejsce w konkursie zajęła Roksana Klimczak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu, fot. Andrzej GoińskiDrugie miejsce w konkursie zajęła Roksana Klimczak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu, fot. Andrzej GoińskiTrzecie miejsce w konkursie zajął Krystian Jabłoński z Zespołu Szkół w DobrzejewicachTrzecie miejsce w konkursie zajął Krystian Jabłoński z Zespołu Szkół w DobrzejewicachRegionalny Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej GoińskiRegionalny Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej GoińskiRegionalny Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej GoińskiRegionalny Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej GoińskiRegionalny Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej GoińskiRegionalny Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej GoińskiRegionalny Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej GoińskiRegionalny Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej GoińskiRegionalny Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej Goiński