Aktualności

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu w Bierzgłowie w gminie Łubianka, fot. Łukasz Piecyk
Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu w Bierzgłowie w gminie Łubianka, fot. Łukasz Piecyk

Domy dla seniorów

Osoby starsze i niesamodzielne oraz ich rodziny mogą korzystać z usług opiekuńczych świadczonych przez działające w regionie domy dziennego pobytu. Marszałkowskie środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego umożliwiły utworzenie miejsc opieki w 33 takich placówkach. W czwartek (1 marca) marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystym otwarciu Dziennego Domu Pobytu w Bierzgłowie w gminie Łubianka.

 

– Starzenie się społeczeństwa jest faktem, podobnie jak to, że co trzecia starsza osoba w naszym regionie mieszka samotnie. Dzienne domy pobytu, których wiele powstaje na obszarach wiejskich, to odpowiedź na potrzeby osób w starszym wieku i ich rodzin. Zapewniają nie tylko profesjonalne usługi opiekuńcze ale pozwalają też aktywnie spędzać czas seniorom – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Domy dziennego pobytu to ośrodki wsparcia przeznaczone dla osób niesamodzielnych ze względu na wiek bądź niepełnosprawność. Oferują opiekę, w tym posiłki, organizują zajęcia ruchowe, terapeutyczne, plastyczne i muzyczne, zapewniają dostęp do książek, mediów, organizują imprezy i spotkania towarzyskie. Funkcjonują przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej przez 8 godzin dziennie. W każdym z  domu może przebywać do 30 podopiecznych.

 

Samorząd województwa rozdysponował wsparcie na działalność 33 domów dziennego pobytu w regionie. Z usług tych placówek skorzysta w sumie 1,1 tysiąca osób – seniorów i niepełnosprawnych wymagających opieki oraz ich opiekunów. Ośrodki prowadzą samorządy lokalne, firmy i organizacje pozarządowe. Usługi świadczone przez te placówki są z zasady bezpłatne (możliwe jest pobieranie jedynie symbolicznych opłat). Część z domów już działa lub właśnie rozpoczyna działalność, pozostałe są na etapie rekrutacji podopiecznych lub przygotowują się do rozpoczęcia naborów. Wartość wsparcia z RPO na realizację tych przedsięwzięć to 55 milionów złotych.

 

Lista wszystkich dziennych domów opieki, które powstały lub powstają dzięki wsparciu z RPO.

 

Dzienny Dom Pobytu, który właśnie rozpoczyna działalność w Bierzgłowie w gminie Łubianka (powiat toruński) powstał w zaadaptowanym na ten cel gmachu przy ulicy ks. Zientarskiego 24. W ramach projektu finansowanego ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego placówka będzie świadczyć usługi opiekuńcze dla 15 osób niesamodzielnych z terenu gminy. Oferuje między innymi opiekę pielęgniarską, zajęcia ruchowe, terapię zajęciową, wsparcie psychologa i porady prawne a także zajęcia z zakresu obsługi komputera i warsztaty rozwijające zainteresowania. W ramach projektu przeszkolonych zostanie również 12 opiekunów z otoczenia osób niesamodzielnych. Wartość dofinansowania z RPO to prawie milion złotych.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

1 marca 2018 r.

 

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu w Bierzgłowie w gminie Łubianka, fot. Łukasz PiecykUroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu w Bierzgłowie w gminie Łubianka, fot. Łukasz PiecykUroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu w Bierzgłowie w gminie Łubianka, fot. Łukasz PiecykUroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu w Bierzgłowie w gminie Łubianka, fot. Łukasz PiecykUroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu w Bierzgłowie w gminie Łubianka, fot. Łukasz PiecykUroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu w Bierzgłowie w gminie Łubianka, fot. Łukasz PiecykUroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu w Bierzgłowie w gminie Łubianka, fot. Łukasz PiecykUroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu w Bierzgłowie w gminie Łubianka, fot. Łukasz PiecykUroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu w Bierzgłowie w gminie Łubianka, fot. Łukasz PiecykUroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu w Bierzgłowie w gminie Łubianka, fot. Łukasz Piecyk