Aktualności

Fot. UMWKP
Fot. UMWKP

Gotowi na wszelki wypadek

W Urzędzie Marszałkowskim przeprowadzono wczoraj (29 września) kolejne ćwiczenie  sprawdzające znajomość zachowania pracowników w sytuacji ewakuacji spowodowanej wybuchem pożaru. Miało ono na celu  doskonalenie funkcjonowania systemu zarządzania, sprawdzenie wypracowanych procedur postępowania oraz  doskonalenie umiejętności uczestników zdarzenia.

 

W ćwiczeniu wzięły udział jednostki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz ratownictwa medycznego. Odbyło się ono w warunkach zbliżonych do realnych. Podczas jego trwania przeprowadzona została pełna ewakuacja pracowników z zagrożonego budynku oraz akcja ratownicza. Przebieg  ćwiczenia zmusił zespół kierowania, zespół ewakuacji oraz pracowników do realizacji wypracowanych wcześniej procedur, pozwolił na ocenę stopnia przygotowania pracowników do działania w zbliżonych sytuacjach , umożliwił zebranie uwag i wniosków do doskonalenia.

 

Wstępna ocena dokonana po ćwiczeniu pozwala stwierdzić, że zarówno osoby funkcyjne, jak i pracownicy urzędu oraz służby ratownicze są dobrze przygotowani  do działania w sytuacjach kryzysowych.

 

Biuro  Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego

w Urzędzie Marszałkowskim

 

30 września 2016 r.

 

Fot. UMWKPFot. UMWKPFot. UMWKPFot. UMWKPFot. UMWKP