Aktualności

Akcja „Klucze od domu”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Akcja „Klucze od domu”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Solidarni z narodem ukraińskim (UA)

„Klucze od domu” – to kolejna akcja, której celem jest symboliczne wsparcie narodu ukraińskiego. W poniedziałek (24 października) na placu przed Urzędem Marszałkowskim odbyło się wydarzenie z udziałem osób z Ukrainy, które w Toruniu znalazły tymczasowy dom. Akcji towarzyszyły występy ukraińskich artystek i artystów. W spotkaniu uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki, przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska i radni województwa.

 

Українська версія внизу сторінки

 

„Klucze od domu” – to kolejna akcja, której celem jest symboliczne wsparcie narodu ukraińskiego. W poniedziałek (24 października) na placu przed Urzędem Marszałkowskim odbyło się wydarzenie z udziałem osób z Ukrainy, które w Toruniu znalazły tymczasowy dom. Akcji towarzyszyły występy ukraińskich artystek i artystów. W spotkaniu uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki, przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska i radni województwa. 

 

– Wojna za naszą wschodnią granicą trwa. Nie zapominamy o tych, którzy z jej powodu nie mogą wrócić do swoich domów. Wspólnie sprawmy, by nasze województwo było dla nich bezpieczną przystanią, w której mogą poczuć się, jak u siebie – mówił marszałek Piotr Całbecki.

 

– Dzisiejszy performance przypomina nam wszystkim, jak bardzo ważna jest nasza pomoc dla Ukrainy. Sztuka ma moc terapeutyczną dla tych, którzy ją tworzą, a dla odbiorców moc oczyszczającą – podkreśliła przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska.

 

„Klucze od domu” to akcja zorganizowana przez marszałkowskie instytucje kultury Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury i Książnicę Kopernikańską. Podczas części artystycznej przed Urzędem Marszałkowskim wystąpiła młodzież z Ukrainy i z Polski. Informacje o akcji na stronie WOAK

 

Częścią akcji są również zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, wystawa oraz konkurs plastyczny. Zajęcia plastyczne będą zabawą opartą na kreowaniu wspólnego domu. Stworzymy kilka domów: wielkoformatowe rysunki, modele przestrzenne i miniaturowe domki. Zajęcia odbędą się w dniach 24-26 października w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w godz. 8.30-10.00 i 10.30-12.00.

 

Zasady konkursu plastycznego są proste: należy wykonać pracę, której myślą przewodnią są dom oraz klucze do domu i dostarczyć do 30 listopada do Książnicy Kopernikańskiej (ul. Słowackiego 8). Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 

Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:

  • dzieci 3-6 lat – 3 nagrody równorzędne: zestawy klocków Lego oraz pakiet wydawnictw dla dzieci;
  • dzieci 7-14 lat – 3 nagrody równorzędne: smartwatch oraz pakiet wydawnictw.

 

Najbardziej aktywna placówka (której wychowankowie/uczniowie nadeślą najwięcej prac) otrzyma nagrodę finansową. Fundatorem nagród jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Regulamin konkursu na profilu Książnicy w mediach społecznościowych

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

24 października 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2022 r.

 

Akcja „Klucze od domu”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPAkcja „Klucze od domu”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPAkcja „Klucze od domu”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPAkcja „Klucze od domu”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPAkcja „Klucze od domu”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPAkcja „Klucze od domu”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPAkcja „Klucze od domu”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPAkcja „Klucze od domu”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPAkcja „Klucze od domu”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPAkcja „Klucze od domu”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPAkcja „Klucze od domu”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPAkcja „Klucze od domu”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPAkcja „Klucze od domu”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPAkcja „Klucze od domu”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPAkcja „Klucze od domu”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPAkcja „Klucze od domu”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPAkcja „Klucze od domu”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPAkcja „Klucze od domu”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

 

 

СОЛІДАРНІ З УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ

 

Акція «Ключі від дому», фото: Шимон Здзебло / tarantoga.pl для UMWKP

 

„Ключі від дому” – це чергова акція, спрямована на символічну підтримку українського народу. У понеділок (24 жовтня) на площі перед Урядом Маршалківським відбувся захід за участю людей з України, які знайшли тимчасовий будинок у Торуні. Акція супроводжувалася виступами українських артисток та артистів. На зустрічі були присутні маршал Пьотр Цалбецький, голова сеймика Ельжбета Піневська та радники воєводства.

 

– Війна на нашому східному кордоні триває. Не забуваємо і про тих, хто через це не може повернутися додому. Давайте разом зробимо наше воєводство для них безпечним притулком, де вони почуватимуться як вдома, – сказав маршал Пьотр Цалбецький.

 

– Сьогоднішній виступ нагадує всім нам про те, наскільки важлива наша допомога Україні. Мистецтво має терапевтичну силу для тих, хто його створює, а для аудиторії – очищувальну силу, – підкреслила голова сеймика Ельжбета Піневська.

 

«Ключі від дому» – це акція, організована культурними маршалківськими установами Воєвудським Центром Анімації Культури та Бібліотекою Коперника. Під час мистецької частини перед Урядом Маршалківським виступила молодь з України та Польщі. Інформація про акцію на сайті WOAK.

 

В рамках акції також проводяться мистецькі заняття для дітей та підлітків, виставка та мистецький конкурс. Мистецькі заняття будуть веселими на основі створення спільного дому. Ми створимо декілька будинків: масштабні малюнки, просторові моделі та мініатюрні будинки. Заняття проходитимуть 24-26 жовтня в центрі Бібліотеки Коперника в Торуні з 8.30-10.00 та 10.30-12.00.

 

Правила мистецького конкурсу прості: необхідно виконати роботу, головною думкою якої є будинок і ключі від нього та доставити їх до Бібліотеки Коперника (ul. Słowackiego 8) до 30 листопада. На переможців чекають привабливі призи.

 

Журі присудить нагороди у двох вікових категоріях:

  • діти 3-6 років – 3 рівноцінні призи: набори кубиків Lego та пакет видань для дітей;
  • діти 7-14 років – 3 рівноцінні призи: розумний годинник та видавничий пакет.

 

Найбільш активний навчальний заклад (вихованці/учні якого отримають найбільшу кількість робіт) отримає фінансову нагороду. Засновником премії є самоврядування Куявсько-Поморського воєводства. Правила конкурсу на профілю Бібліотеки в соціальних мережах

Прес-служба Уряду Маршалківського


24 жовтня 2022 р