Aktualności

33. Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
33. Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP wybrała nowe władze

Są aktywni społecznie, służą pomocą, a także dbają o krzewienie patriotyzmu wśród młodszych pokoleń. W sobotę (22 października) w sali koncertowej Collegium Copernicanum w Bydgoszczy odbył się 33. Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

Podczas spotkania podsumowano działalność dotychczasowej Komendy oraz organów z nią działających. Z funkcją komendanta pożegnał się harcmistrz Jerzy Gębara. Na kolejną, czteroletnią kadencję wybrano nowe władze chorągwi. Nowym komendantem została harcmistrzyni Beata Bardzińska.

Marszałkowskimi medalami Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis odznaczono przewodniczącego Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP Waldemara Dolatę, kierownik Referatu Seniorów i Starszyzny Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Halinę Krystowczyk, zastępcę komendanta Hufca ZHP Tuchola, kierownika Harcerskiego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Białej Jarosława Słomę, zastępcę komendanta Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w Bydgoszczy Pawła Białego oraz zastępcę komendanta Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, kierownik Harcerskiego Ośrodka Wypoczynkowego w Smerzynie Nikodema Dolatę.

Hm. Jerzy Gębara odebrał dziś (24 października) podczas sesji sejmiku województwa Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zobacz też: Harcerska Baza Przygody we Włocławku

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

24 października 2022 r.

33. Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP33. Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP33. Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP33. Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP33. Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP33. Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP33. Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP33. Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP33. Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP33. Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP33. Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP33. Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP33. Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP33. Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP33. Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP