Aktualności

Marszałek Piotr Całbecki wizytuje renowację tężni w Ciechocinku, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Marszałek Piotr Całbecki wizytuje renowację tężni w Ciechocinku, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Ciechocinek: tężnie na półmetku remontu

W miniony weekend została częściowo otwarta dla spacerowiczów remontowana tężnia przy głównym deptaku w Ciechocinku. To realizacja zobowiązania, które odebrał od przedstawiciela wykonawcy robót marszałek Piotr Całbecki, kiedy 8 lipca wizytował obiekt. Przechodzące gruntowną renowację ciechocińskie tężnie solankowe to symbol naszego najsławniejszego uzdrowiska, źródło mikroklimatu, dla którego zjeżdżają do Perły Kujaw bywalcy, cel spacerów kuracjuszy i zwykłych turystów, unikatowy zabytek techniki.

 

Inwestycja obejmuje remont dwóch z trzech drewnianych, pokrytych tarniną konstrukcji, z których paruje aromatyczna solanka – właśnie tej przy deptaku, przy której robią sobie selfie niemal wszyscy odwiedzający Ciechocinek goście, i sąsiedniej – oraz remont obsługującej cały kompleks przepompowni solanki, a także zagospodarowanie terenu wokół (ścieżki, oświetlenie, zieleń).

 

– Mamy deklarację ze strony wykonawcy, że tężnia przy deptaku zostanie częściowo udostępniona spacerowiczom w ciągu kilku dni. Mam nadzieję, że tak się stanie. Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia kompleksu tężniowego dla miasta, którego pomyślność oparta jest w dużej mierze o wpływy z turystyki – mówił 8 lipca, kiedy osobiście sprawdzał stan zaawansowania robót, marszałek Piotr Całbecki.  

 

Budżet inwestycji, która rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku i zakończy w grudniu, wynosi 22 miliony złotych, lwią część stanowią w nim środki pomocowe Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.  

 

Tężnie solankowe – będące początkowo urządzeniami do przemysłowej eksploatacji podziemnych złóż soli, ale szybko zamienione w miejsca służące naturalnym inhalacjom na gruncie modnej w XIX wieku medycyny fizykalnej – można spotkać w wielu miasteczkach Europy. Te w Ciechocinku są jednak wyjątkowe – stanowią największy tego typu kompleks na Starym Kontynencie.   

 

Pierwsze dwie wybudowano w latach 1824-1828 według projektu Jakuba Graffa, profesora Akademii Górniczej w Kielcach, z inicjatywy Stanisława Staszica, który był jednym z twórców koncepcji przemysłowego wykorzystania zalegających pod Ciechocinkiem pokładów soli. (Staszic, postać wielce dla rozwoju polskiego przemysłu zasłużona, ma swój skromny pomnik dłuta Edwarda Haupta w ciechocińskim Parku Tężniowym.) Trzecią – w roku 1859.

 

Remonty tężni muszą się odbywać regularnie co kilka-kilkanaście lat. Ten obecny obejmuje odtworzenie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych, odnowienie pomostów spacerowych i instalacji doprowadzającej solankę, a także wymianę tarniny. Ta ostatnia przyjeżdża tym razem do Ciechocinka z Bieszczad i Ukrainy. Na koniec obiekty zostaną oświetlone potężnymi punktowymi reflektorami – tak, jak robi się to w przypadku cennych zabytków architektury.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

8 lipca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2021 r.

 

Marszałek Piotr Całbecki wizytuje renowację tężni w Ciechocinku, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMarszałek Piotr Całbecki wizytuje renowację tężni w Ciechocinku, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMarszałek Piotr Całbecki wizytuje renowację tężni w Ciechocinku, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMarszałek Piotr Całbecki wizytuje renowację tężni w Ciechocinku, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMarszałek Piotr Całbecki wizytuje renowację tężni w Ciechocinku, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMarszałek Piotr Całbecki wizytuje renowację tężni w Ciechocinku, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMarszałek Piotr Całbecki wizytuje renowację tężni w Ciechocinku, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMarszałek Piotr Całbecki wizytuje renowację tężni w Ciechocinku, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMarszałek Piotr Całbecki wizytuje renowację tężni w Ciechocinku, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMarszałek Piotr Całbecki wizytuje renowację tężni w Ciechocinku, fot. Andrzej Goiński/UMWKP