Aktualności

Fot. Zajęcia na terenie byłego składowiska w Wielkim Komorsku
Fot. Zajęcia na terenie byłego składowiska w Wielkim Komorsku

Składowiska po rekultywacji

Dobiega końca realizacja projektu rekultywacji 29 składowisk odpadów w regionie. To jedyne tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce. Konferencja podsumowująca odbyła się dzisiaj (9 października) w hotelu Filmar w Toruniu.

 

– Główny cel naszego projektu to przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów. Infrastruktura, która powstała w ich miejscu umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych z zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Wsparcie na realizację projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” pozyskano w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska konkursu dotyczącego rekultywacji składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze, dla których wydano decyzje dotyczące ich zamknięcia. To jedyny w Polsce tego rodzaju kompleksowy projekt rekultywacji składowisk odpadów.

Urząd Marszałkowski realizuje projekt wspólnie z 27 samorządami lokalnymi oraz 1 związkiem międzygminnym. Prace dotyczyły 29 składowisk. Łączna powierzchnia terenów objętych przedsięwzięciem wynosi 32,5 ha.

 

Lista wszystkich partnerów projektu oraz składowisk objętych zadaniem

 

Na wszystkich składowiskach zrealizowano podobny zakres prac. Chodziło o przywrócenie wartości użytkowych gruntów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Zakończył się już etap rekultywacji technicznej i biologicznej oraz powstały ścieżki edukacyjne. Tak przeprowadzona rekultywacja oznacza, że w perspektywie najbliższych kilku lat nie będzie różnicy między dawnym składowiskiem, a zielonym terenem otaczającym

Całkowita wartość zadania to 16,4 miliona złotych. Wsparcie na realizację przedsięwzięcia ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 14 milionów złotych (85 procent). Pozostałe środki to wkład własny beneficjentów (5 procent) oraz dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (10 procent).

 

W każdej z gmin uczestniczących w projekcie odbyły się też warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem gospodarką odpadami oraz formami prowadzenia edukacji ekologicznej, a także zajęcia związane z ekologią dla uczniów klas 3 szkół podstawowych (więcej).

 

W konferencji podsumowującej realizację przedsięwzięcia uczestniczyła członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

9 października 2015 r.

Fot. Andrzej GoińskiFot. Andrzej GoińskiFot. Andrzej Goiński