Aktualności

Sesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Sesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Sesja sejmiku

Realizacja zadań oświatowych w minionym roku szkolnym i program ochrony powietrza były głównymi tematami XXXVII sesji sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Sejmik przyjął uchwałę o nadaniu toruńskim  „Nowościom” Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa.

Realizacja zadań oświatowych w minionym roku szkolnym i program ochrony powietrza były głównymi tematami XXXVII sesji sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Sejmik przyjął uchwałę o nadaniu toruńskim  „Nowościom” Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Na początku sesji odbyła się krótka uroczystość odznaczenia marszałka Piotra Całbeckiego Krzyżem Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. O odznaczenie wnioskowało kujawsko-pomorskie środowisko Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. Druh komendant Jerzy Gębara przedstawił informacji o zaangażowaniu harcerzy Kujawsko-Pomorskiej Komendy ZHP w pomoc ofiarom nawałnic, które w sierpniu przeszły nad częścią naszego regionu. 

 

Zanieczyszczenie powietrza, którym oddychamy, wpływa na jakość życia. Niestety, w niektórych miejscach naszego regionu dochodzi do okresowego przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego, dlatego potrzebne są działania naprawcze, które wyeliminują przyczyny zanieczyszczeń. Nasze województwo pod kątem oceny jakości powietrza jest podzielone na cztery strefy – miasto Toruń, miasto Włocławek, aglomeracja bydgoska i pozostałe obszary województwa. Sejmik przyjął zaproponowane przez zarząd województwa uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń /strefy miasto Włocławek /strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 10 – aktualizacja” i w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 2,5 – aktualizacja”.

 

 

Podczas sesji radni wysłuchali informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 w szkołach i placówkach oświatowych podległych samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego. Samorząd województwa w minionym roku szkolnym był organem prowadzącym dla 13 szkół i placówek oświatowych w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Ciechocinku. W naszych szkołach uczyło się 1 844 uczniów, 670 z nich posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Poza informacjami na temat kadry nauczycielskiej, uczniów i ich osiągnięć, wyników matur i sprawdzianów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, radnym zostały przedstawione informacje o inwestycjach infrastrukturalnych i remontach przeprowadzonych w tych jednostkach.

 

Sejmik przyjął uchwałę w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań, które będą realizowane przez powiaty w 2018 r. Kryteria podziału środków Funduszu Pracy na 2018 r. powinny służyć zmniejszeniu problemu długotrwałego bezrobocia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zaproponowane przez zarząd województwa kryteria stanowią, że kwota przypadająca na powiat będzie zależała (w 70 procentach) od poziomu bezrobocia, (w 25 proc.) od efektywności dotychczasowych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych i (w 5 proc.) od poziomu wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów pozakonkursowych współfinansowanych z EFS w roku 2016.

 

Poza tym sejmik przyjął uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017–2038, w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017, zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji oraz w sprawie wyznaczenia aglomeracji ściekowej Łysomice.

 

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

20 października 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2017 r.

 

Sesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 23 października, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP