Aktualności

Sesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Sesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Sesja sejmiku województwa

Od gratulacji dla profesora Bogusława Buszewskiego, powołanego w skład Polskiej Akademii Nauk, rozpoczęła się poniedziałkowa (20 lutego), pierwsza w tym roku sesja sejmiku. Najważniejszymi tematami posiedzenia były bezpieczeństwo publiczne, stan prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa oraz kwestie związane z ochroną i promocją szeroko pojętej kultury.

 

Prof. Bogusław Buszewski, związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu wybitny specjalista w dziedzinie chemii analitycznej, jest jednym z naukowców powołanych do PAN (jako członek korespondent) podczas ostatniego zgromadzenia ogólnego tej państwowej instytucji, której misją jest przede wszystkim stymulowanie rozwoju nauki oraz wyznaczanie standardów badań i dyskursu naukowego. Członkostwo w PAN jest prestiżowe, członkami korporacji są wyłącznie naukowcy cieszący się zasłużonym szacunkiem środowiska. Marszałek Piotr Całbecki i przewodniczący sejmiku Ryszard Bober wręczyli uczonemu, który jest także pełnomocnikiem zarządu województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń, pięknie wydany reprint pierwszego wydania dzieła Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium”. 

 

Roboczą część sesji rozpoczęła informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którą przedstawili komendant wojewódzki policji oraz komendant Państwowej Straży Pożarnej. Radnym zaprezentowano też analizę sytuacji społeczno-ekonomicznej naszego województwa w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007–2015, opracowaną zgodnie z wymaganiami określonymi przez Komisję Europejską. Znajomość potencjału i zróżnicowań społeczno-ekonomicznych w regionie pozwoli na efektywniejsze ustalenie kryteriów wyboru projektów w obecnej perspektywie.

 

W zakresie kultury przedstawiono sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2013-2016. Radni przyjęli też uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla samorządu Bydgoszczy na realizację projektu „Struktury kultury” przez Teatr Polski im. H. Konieczki, który w drodze konkursu Narodowego Centrum Kultury został operatorem regionalnym programu „Bardzo młoda kultura” w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach projektu zostanie przeprowadzony m.in. konkurs grantowy skierowany do osób, instytucji i organizacji działających w obszarze kultury.

 

Pakiet przyjętych dziś uchwał uporządkował ostatnie sprawy związane z likwidacją filii Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Zgodnie z nimi samorząd powiatu brodnickiego przejmie w całości zbiory filii w Brodnicy Pedagogicznej Biblioteki im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, natomiast powiatom sępoleńskiemu i świeckiemu oraz gminie Mogilno zostanie udzielona pomoc finansowa na pokrycie kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem pracowników przejętych z likwidowanych tam filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im dr. Witolda Bełzy będzie miała zmieniony statut w zakresie lokalizacji filii.

 

Kolejne uchwały dotyczyły udzielenia pomocy finansowej gminie Mrocza na przebudowę dróg gminnych, zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej w zakresie dróg publicznych na rzecz miasta i gminy Wąbrzeźno oraz pomocy finansowej dla gminy Żnin na pokrycie części kosztów działania Żnińskiej Kolei Powiatowej, która stanowi jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Pałuk.

 

Radni podjęli także decyzję o uporządkowaniu istniejących struktur specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych nr 1 i 2 w Bydgoszczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, a także uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie obszaru chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, który zostanie przedstawiony właściwym radom gmin i przekazany regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska w celu uzgodnienia.

 

Zmiany wprowadzone do ustawy o działalności leczniczej spowodowały konieczność zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. W nowym statucie termin „przedsiębiorstwo” zostanie zastąpiony określeniem „zakład publiczny”.

 

Czytaj też:

 

Porządek obrad oraz dokumenty

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

17 lutego 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2017 r.

 

Sesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP