Aktualności

Posiedzenie KM RPO, 16 lutego 2017; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Posiedzenie KM RPO, 16 lutego 2017; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

Podczas ostatniego (16 lutego) posiedzenia Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego zajmował się przedłożonymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie oraz w trybie pozakonkursowym. Chodzi między innymi o środki na inwestycje w szpitalach powiatowych, edukację przedszkolną, promocję gospodarczą regionu, przedsięwzięcia w dziedzinie kultury, e-usługi publiczne w administracji i służbie zdrowia oraz instrumenty finansowe adresowane przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

Pieniądze na przedsięwzięcia inwestycyjne w szpitalach powiatowych uruchamiamy po raz pierwszy w nowej perspektywie. Do podziału między beneficjentów jest 10 milionów euro (43 miliony złotych). Projekty mogą dotyczyć niezbędnych w placówkach prac modernizacyjnych oraz wyposażenia w sprzęt medyczny, związanych z leczeniem chorób układu krążenia, narządu ruchu, układu oddechowego oraz chorób nowotworowych  i psychicznych, a także świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii i pediatrii.

 

Wsparcie dedykowane jest podmiotom działającym w publicznej służbie zdrowia, które wykażą zgodność projektów z właściwymi ministerialnymi mapami potrzeb zdrowotnych. Premiowane będą przede wszystkim inwestycje placówek mających w swoich strukturach przychodnie podstawowej opieki medycznej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pozwalające na przeniesienie części leczenia ze szpitali do poradni i rozwój tak zwanej opieki koordynowanej.

 

Konkurs zostanie ogłoszony jeszcze w pierwszym kwartale 2017.

 

Czytaj też RPO: czas na nowoczesność w przychodniach

 

Przyjęte przez komitet ustalenia uruchamiają pieniądze RPO także m. in. na rozwój usług opiekuńczych, digitalizację zasobów bibliotecznych i archiwalnych oraz projekty dotyczące rozwoju regionalnej oferty eksportowej i inwestycyjnej.

 

Posiedzenie rozpoczęła informacja na temat stanu wdrażania RPO, którą przedstawili dyrektorzy departamentów wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Kamila Radziecka i Łukasz Jaworski, oraz wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Beata Piskorska. Zaprezentowano też analizę  zapotrzebowania na tworzone z udziałem środków programu instrumenty finansowe,. 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

17 lutego 2017 r.

ostatnia aktualizacja: 20 lutego 2017 r.

 

Posiedzenie KM RPO, 16 lutego 2017; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie KM RPO, 16 lutego 2017; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie KM RPO, 16 lutego 2017; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie KM RPO, 16 lutego 2017; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie KM RPO, 16 lutego 2017; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie KM RPO, 16 lutego 2017; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie KM RPO, 16 lutego 2017; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie KM RPO, 16 lutego 2017; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie KM RPO, 16 lutego 2017; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie KM RPO, 16 lutego 2017; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie KM RPO, 16 lutego 2017; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie KM RPO, 16 lutego 2017; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie KM RPO, 16 lutego 2017; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP