Aktualności

Posiedzenie sejmiku województwa, 7 lutego 2024, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Posiedzenie sejmiku województwa, 7 lutego 2024, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Sesja sejmiku województwa

Podczas środowego  (7 lutego) posiedzenia sejmik województwa uczcił pamięć wybitnych działaczy chłopskich, Wincentego Witosa, który był jednym z ojców odrodzonej w 1918 roku niepodległej Polski, i Piotra Bartoszcze, zamordowanego w 1984 roku lidera rolniczej „Solidarności”. Nową wiceprzewodniczącą sejmiku (w związku z wygaśnięciem mandatu Łukasza Krupy, który objął stanowisko wiceprezydenta Bydgoszczy) została wybrana radna Katarzyna Lubańska. Jednogłośnie przyjęto apel do regionalnego dyrektora Lasów Państwowych w Toruniu o podjęcie pilnych działań na rzecz kontynuowania budowy drogi ekspresowej S10.

 

Apel dotyczący S10 jest związany z decyzją toruńskiej Dyrekcji Lasów o wstrzymaniu prac przygotowawczych przy budowie ekspresówki na odcinku Emilianowo – Solec Kujawski, szczególnie niebezpiecznym i nazywanym „drogą śmierci”. W dokumencie podkreślono, że każda zwłoka w realizacji tej inwestycji może mieć skutek w postaci kolejnych tragedii.

 

„Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie uczcić  (…) Piotra Bartoszcze, przywołując jego postać jako wzór działacza związkowego bezinteresownie oddanego sprawie ruchu chłopskiego, jednego z najważniejszych liderów „Solidarności Chłopskiej” i twórcy jej struktur na Kujawach Zachodnich, w naszym regionie. Niech pamięć o jego życiu będzie dla nas inspiracją, by z wielką odpowiedzialnością pochylać się nad problemami polskiej wsi i jej mieszkańców” – czytamy w stanowisku przyjętym w czterdziestą rocznicę tragicznej śmierci człowieka, który poświęcił życie w walce o prawa i godność rolników. 

 

– Postawa Piotra Bartoszcze jest przykładem niezwykłego heroizmu i męstwa. Mamy prawo i obowiązek o tym pamiętać i być dumnymi, że był synem naszej ziemi. Jest to ważne szczególnie dziś, kiedy rolnicy znowu walczą o swoje prawa i domagają się, by ich ciężka praca była uznawana za ważną. I nie tylko ze względów ekonomicznych, ale też kulturowych. Nasze rolnictwo jest oparte o małe i średnie gospodarstwa rodzinne, a te w obecnej sytuacji są zagrożone – mówił w marszałek Piotr Całbecki, który w emocjonalnym wystąpieniu przywołał postać ojca, także działacza chłopskiego zaangażowanego w niezależne i podziemne struktury rolniczej Solidarności. Piotra Bartoszcze, chłopskiego bohatera, wspominali też w bardzo osobistych wypowiedziach radni Adam Banaszak i Ewa Mes. Mówcy podkreślali, że sercem są w Inowrocławiu, gdzie tego dnia odsłonięto jego pomnik.

 

„Walczył o niepodległość Polski (…) , ale przede wszystkim o upodmiotowienie i równouprawnienie warstwy chłopskiej, która stanowiła największą część polskiego społeczeństwa. Jego postawa przyczyniła się do rozbudzenia świadomości narodowej i aktywności społecznej i gospodarczej wśród chłopów” – czytamy w stanowisku poświęconym Wincentemu Witosowi.

 

Zobacz:

 

Gośćmi posiedzenia byli przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich RP – Krzysztof Iwaniuk, Jacek Brygman i Leszek Świętalski – którzy przybyli do Torunia by spotkać się z marszałkiem Piotrem Całbeckim w ramach konsultacji przed opracowaniem opinii Europejskiego Komitetu Regionów na temat przyszłości unijnej wspólnej polityki rolnej.

 

Zobacz Europejska wspólna polityka rolna: trzeba słuchać opinii rolników

 

Sejmik zatwierdził zmiany w tegorocznym budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej 2024–2039.  Nowelizacja budżetu (i w konsekwencji prognozy) jest związana m.in. z realizacją prowadzonych przez samorząd województwa przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych w ramach naszych programów regionalnych obecnej i poprzedniej perspektywy. Dochody województwa rosną do 1,9 mld złotych (o 132 mln złotych), wydatki do 2 mld złotych.

 

Zgromadzenie zdecydowało też o kolejnej transzy pomocy humanitarnej dla Obwodu Chmielnickiego na Ukrainie – milion złotych przeznaczamy na zakupy sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych, które trafią do Chmielnickiego Szpitala Obwodowego.

 

Sejmik zaakceptował zmiany w zasadach przyznawania nauczycielom szkół prowadzonych przez samorząd województwa niektórych dodatków do pensji. Chodzi m.in. o podwyższenie stawek dodatków za pracę w trudnych warunkach dla nauczycieli prowadzących zajęcia praktycznej nauki zawodu w szkołach specjalnych (z 10 do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego).

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

6 lutego 2024 r.

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2024 r.