Aktualności

Posiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Posiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Sesja sejmiku

Stanowisko w sprawie woli przejęcia przez samorząd województwa Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu przyjął na swoim poniedziałkowym (28 września) posiedzeniu sejmik. Wśród najważniejszym tematów sesji były także stan realizacji inwestycji drogowych w naszym województwie oraz wdrażanie polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Radni wyrazili poparcie dla walczących o demokrację Białorusinów. Fronton Urzędu Marszałkowskiego został oświetlony wieczorem w biało-czerwono-białych wolnościowych barwach Białorusi.

 

 

Sejmik przyjął uchwały dotyczące zmiany wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2020-2038 i zmian w tegorocznym budżecie. Konieczność korekty wiąże się ze zwiększeniem dochodów z podatku dochodowego od firm. Dzięki temu można było zwiększyć wydatki budżetowe. Środki zostały przeznaczone m.in. na budowę i modernizację dróg, podniesienie kapitału Portu Lotniczego Bydgoszcz, a także przyspieszenie spłat kredytów.

 

Wszystkie gminy i powiaty województwa otrzymają zakupione przez marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej urządzenia do oczyszczania powietrza, natryskowe urządzenia dezynfekujące i lampy biobójcze, które trafią do ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wsparcie, które jest działaniem przeciwepidemicznym, ma wartość 2 mln złotych. 

 

Stanowisko w sprawie bardzo zadłużonego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, funkcjonującego obecnie jako jednoimienny szpital zakaźny, wychodzi naprzeciw działaniom i oczekiwaniom samorządu Grudziądza, który jest organem prowadzącym placówki. Władze miasta zabiegają obecnie o środki z budżetu państwa na oddłużenie tej nowoczesnej i dobrze wyposażonej lecznicy, obsługującej 400 tysięcy mieszkańców regionu, oraz o pożyczkę w wysokości 250 mln złotych na jej restrukturyzację.  W swoim wystąpieniu marszałek Piotr Całbecki podkreślił, że stanowisko oznacza wsparcie w tych negocjacjach, o niczym jednak nie przesądza. Przed podjęciem ostatecznej decyzji niezbędne będą m.in. analizy finansowe i dotyczące majątku szpitala. Treść stanowiska.

 

„My, radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego, (…) pragniemy wyrazić naszą solidarność z mieszkańcami Białorusi. Ten historyczny moment, w którym białoruskie społeczeństwo w zdecydowany sposób opowiedziało się  za wolnością, niezależnością i demokratycznym rozwojem swojego państwa, wymaga naszego zdecydowanego poparcia. Dążenie do osiągnięcia pełnej suwerenności jest podstawą do budowania społeczeństwa opartego na szacunku dla każdego człowieka. (…) Jesteśmy z Wami!” – czytamy w stanowisku, które jest aktem poparcia dla Białorusinów walczących o demokratyczne przemiany w swoim kraju. Treść stanowiska.

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

25 września 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 30 września 2020 r.

 

Posiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 28 września 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP