Aktualności

Posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa w Aleksandrowie Kujawskim, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa w Aleksandrowie Kujawskim, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa

We wtorek (28 marca) w Aleksandrowie Kujawskim odbyła się pierwsza wyjazdowa sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uczestniczyli w niej członkowie  Młodzieżowej Rady Aleksandrowa Kujawskiego oraz Torunia, a także delegacja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z którym została zawarta umowa o współpracy.

 

Gości w Aleksandrowie Kujawskim przywitał Kacper Wieczorkowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Aleksandrowa Kujawskiego, a jednocześnie członek Młodzieżowego Sejmiku naszego województwa, który był inicjatorem zorganizowania sesji w swoim mieście. Młodych radnych i pozostałych uczestników obrad przywitali też gospodarze miasta – burmistrz Aleksandrowa Arkadiusz Gralak, który przypomniał, że sam przed laty był najmłodszym radnym miejskim i pełnił funkcję opiekuna lokalnej młodzieżowej rady, oraz przewodnicząca Rady Miasta Aleksandrowa Kujawskiego Lidia Kulpa.

 

W sesji uczestniczyli również przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść oraz radny województwa o najdłuższym stażu Stanisław Pawlak, który opowiedział o swoich doświadczeniach oraz pokrótce o tym, jak w ciągu ponad dwudziestu lat zmienił się samorząd województwa i kompetencje radnych.

 

O kompetencjach przedstawiciela rządu w terenie i zadaniach realizowanych przez Urząd Wojewódzki opowiedział młodym radnym wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. Po jego przemówieniu odbyła się ciekawa dyskusja na temat perspektyw i szans rozwoju młodych mieszkańców województwa. Młodzi radni chcieli się dowiedzieć, jakie inicjatywy podejmuje w naszym regionie administracja rządowa, by uczynić go atrakcyjnym miejscem do życia dla kolejnych wchodzących w dorosłość pokoleń.

 

W merytorycznej części sesji młodzieżowi radni zapoznali się z informacją na temat Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2017 (naszego programu regionalnego nowej perspektywy), a w szczególności na temat środków europejskich na rozwój społeczny, o jakie będą mogły w obecnej perspektywie aplikować stowarzyszenia.  Prezentację przedstawiły Lucyna Swoińska-Lasota i Anna Szachniewicz z Urzędu Marszałkowskiego.

 

Młodzi radni podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na przygotowanie logo Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w kwestii regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Pracodawcy dla Młodych Kujaw i Pomorza”. Młodzieżowy Sejmik przyjął także uchwałę dotyczącą analizy dostępności i zapotrzebowania na usługi zdrowotne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w naszym regionie.

 

Młodzieżowy Sejmik zdecydował również o odwołaniu Jakuba Lewandowskiego z funkcji kujawsko-pomorskiego koordynatora Praw Ucznia i Studenta.

 

Kancelaria Sejmiku

 

29 marca 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2023 r.

 

Posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa w Aleksandrowie Kujawskim, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa w Aleksandrowie Kujawskim, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa w Aleksandrowie Kujawskim, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa w Aleksandrowie Kujawskim, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa w Aleksandrowie Kujawskim, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa w Aleksandrowie Kujawskim, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa w Aleksandrowie Kujawskim, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa w Aleksandrowie Kujawskim, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa w Aleksandrowie Kujawskim, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa w Aleksandrowie Kujawskim, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa w Aleksandrowie Kujawskim, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa w Aleksandrowie Kujawskim, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP