Aktualności

Sesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Sesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Absolutorium dla zarządu województwa

Podczas poniedziałkowej (29 maja) sesji sejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa. Gościem specjalnym posiedzenia był komisarz Unii Europejskiej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis.

 

Sejmikowa Komisja Rewizyjna, po przeprowadzeniu czynności sprawdzająco-kontrolnych i po uwzględnieniu opinii wszystkich komisji stałych sejmiku oraz biegłego rewidenta, oceniła pozytywnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016 i skierowała wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium zarządowi województwa. RIO zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu. O absolutorium dla zarządu województwa zdecydował ostatecznie podczas wczorajszego (29 maja) posiedzenia sejmik województwa.

 

 

Poza tematami finansowymi obrady zdominowały sprawy związane z ochroną środowiska. Jak co roku, kujawsko-pomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska przedstawił informację o stanie środowiska w naszym regionie w roku minionym. Stan naszego środowiska, a zwłaszcza jakość powietrza, to jedno z zagadnień, które w ostatnich miesiącach w sposób szczególny wzbudzały zainteresowanie mediów i obywateli. Zimą, kiedy przez dłuższy czas utrzymywały się niskie temperatury, niepokoiły liczne doniesienia dotyczące smogu i przekroczeń dopuszczalnych norm stężenia tak zwanych pyłów zawieszonych.

 

Radni przyjęli również Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028 oraz uchwałę dotyczącą wykonania ustaleń tego dokumentu.

 

Radni podjęli również uchwałę o przyznaniu Medalu Honorowego Za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskie dwóm firmom – włocławskiemu Anwilowi  i Kujawskiej Fabryce Maszyn Rolniczych.

 

Gościem specjalnym sesji był komisarz Unii Europejskiej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis, który odwiedził nasz region na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego. Także wczoraj w Toruniu komisarz Andiukaitus i gospodarz województwa wzięli udział w otwartej debacie publicznej, zatytułowanej „Inwestujemy w zdrowie! Plan inwestycyjny dla Europy”.

 

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

26 maja 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 30 maja 2017 r.

 

Sesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

 

 

Wizyta Vytenisa Andriukaitisa, komisarza Unii Europejskiej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, podczas sesji sejmiku województwa, fot. Andrzej GoińskiWizyta Vytenisa Andriukaitisa, komisarza Unii Europejskiej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, podczas sesji sejmiku województwa, fot. Andrzej GoińskiWizyta Vytenisa Andriukaitisa, komisarza Unii Europejskiej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, podczas sesji sejmiku województwa, fot. Andrzej GoińskiWizyta Vytenisa Andriukaitisa, komisarza Unii Europejskiej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, podczas sesji sejmiku województwa, fot. Andrzej GoińskiWizyta Vytenisa Andriukaitisa, komisarza Unii Europejskiej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, podczas sesji sejmiku województwa, fot. Andrzej GoińskiWizyta Vytenisa Andriukaitisa, komisarza Unii Europejskiej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, podczas sesji sejmiku województwa, fot. Andrzej GoińskiWizyta Vytenisa Andriukaitisa, komisarza Unii Europejskiej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, podczas sesji sejmiku województwa, fot. Andrzej GoińskiWizyta Vytenisa Andriukaitisa, komisarza Unii Europejskiej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, podczas sesji sejmiku województwa, fot. Andrzej GoińskiWizyta Vytenisa Andriukaitisa, komisarza Unii Europejskiej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, podczas sesji sejmiku województwa, fot. Andrzej Goiński