Aktualności

Fot. Tymon Markowski/UMWK-P
Fot. Tymon Markowski/UMWK-P

Senior zdrowy i aktywny

Wsparcie samorządu województwa umożliwi realizację przedsięwzięć aktywizujących i integrujących starsze pokolenie. Dotacje trafią w tym roku na realizację 24 projektów. Rozdzieliliśmy je w ramach konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych.

 

 – Seniorzy są dziś coraz aktywniejszą grupą społeczną. Czas po zakończeniu życia zawodowego chcą spędzać na rozwijaniu pasji i zdobywaniu nowych umiejętności. Ciekawa i różnorodna oferta zajęć, zlotów i spotkań rekreacyjnych, przygotowana przy wsparciu samorządu województwa przez organizacje pozarządowe, jest odpowiedzią na  potrzeby osób w starszym wieku – przyznaje marszałek Piotr Całbecki.

 

Suma przeznaczona w tym roku na przedsięwzięcia aktywizujące i integrujące seniorów to 90 tysięcy złotych. Dofinansowanie trafi na organizację:

  • spotkań, warsztatów i innych inicjatyw integrujących osoby starsze z młodszym pokoleniem,
  • przedsięwzięć aktywizujących społecznie seniorów.

 

To różnego rodzaju imprezy rekreacyjne, zloty, spotkania wspierające rozwój zainteresowań, zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i sportowe.

 

Lista dofinansowanych projektów.

 

W tym roku wsparcie otrzymały między innymi: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej, Fundacja Arka Bydgoszcz, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji Spinaker w Grudziądzu.

 

Samorząd województwa konsekwentnie realizuje program polityki senioralnej, który obejmuje między innymi tworzenie dziennych domów pobytu, centrów usług środowiskowych, projekt teleopieki, sieć dziennej opieki domowej, system pomocy sąsiedzkiej, infolinię dla seniorów, gospodarstwa opiekuńcze na wsi. Bezpłatne badania profilaktyczne. W ostatnim trudnym czasie epidemii Covid-19 wspieraliśmy starsze osoby, dostarczając im bezpłatnie leki, ciepłe posiłki (więcej tutaj) oraz książki podarowane przez mieszkańców (więcej tutaj). Każdą osobę, która ukończyła setny rok życia, honorujemy imiennym marszałkowskim medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. To kontynuacja naszej akcji  zapoczątkowanej w 2018 roku z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości (więcej w zakładce ,,Rówieśnicy Niepodległej”). Od 2014 roku działania samorządu województwa na rzecz seniorów wspiera Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to organ opiniodawczo-doradczy, wspierający działania samorządu województwa w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia seniorów (więcej tutaj).

 

Jak co roku Urząd Marszałkowski wsparł realizację projektów organizacji pozarządowych w dziedzinach: kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W puli środków, które trafią do NGO na te działania jest blisko 8 milionów złotych, które zostały rozdysponowane w ramach 26 konkursów. Czytaj więcej:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

3 lipca 2020 r.