Aktualności

Lokalne Grupy Działania angażują się w wiele projektów aktywizujących lokalną społeczność, fot. Szymon Zdziebło/ tarantoga.pl dla UMWKP
Lokalne Grupy Działania angażują się w wiele projektów aktywizujących lokalną społeczność, fot. Szymon Zdziebło/ tarantoga.pl dla UMWKP

Seminarium lokalnych grup działania

W Żninie trwa coroczne seminarium dotyczące efektów wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS), w którym uczestniczą przedstawiciele lokalnych grup działania z województwa kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego oraz Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W programie dyskusja dotyczącą obecnego i przyszłego okresu programowania Unii Europejskiej oraz prezentacja dobrych praktyk. W spotkaniu bierze udział członek zarządu województwa Sławomir Kopyść. 

 

– Decyzja by powierzyć w ręce lokalnych społeczności środki na realizację działań odpowiadających na realne problemy i potrzeby mieszkańców okazała się sukcesem. LGD z naszego regionu z wielkim powodzeniem realizują powierzone im zadania i dzięki temu otrzymają dodatkowe środki, które trafią bezpośrednio do lokalnych przedsiębiorców – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki. 

 

Podczas seminarium uczestnicy poruszają tematy związane m.in. z obecnym stanem realizacji RLKS w Kujawsko-Pomorskiem w podziale na poszczególne programy prowadzone przez Urząd Marszałkowski (PROW, EFS, EFRR oraz PO Rybactwo i Morze) oraz możliwościami, jakie daje przyszły okres programowania Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

 

Lokalne grupy działania to partnerstwa, tworzone przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe lub samorządy. W naszym regionie jest ich łącznie 28. Kujawsko-Pomorskie jest jedynym polskim regionem, w którym LGD działają nie tylko na terenach wiejskich, ale obejmują również miasta. Swoje inicjatywy aktywizujące mieszkańców Lokalne Grupy Działania realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS). Pula środków, które trafiają na organizację klubów samopomocy, świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych, działania liderów aktywności lokalnej, usługi wzajemnościowe oraz projekty wspierające bezrobotnych w powrocie na rynek pracy, to 75 milionów złotych (więcej). W ten sposób partnerstwa LGD realizują wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego ideę regionalnego marszałkowskiego budżetu obywatelskiego.

 

  

Materiał: Biuro Analiz Funduszy Europejskich, Wydział Analiz i Ewaluacji, Departament Funduszy Europejskich

Materiał: Biuro Analiz Funduszy Europejskich, Wydział Analiz i Ewaluacji, Departament Funduszy Europejskich

 

Partnerstwa na bieżąco ogłaszają nabory wniosków o udzielenie wsparcia ze środków unijnych na lokalne inicjatywy. Informacje o aktualnych konkursach znajdują się na stronie mojregion.eu.

 

LGD Gminy Powiatu Świeckiego przyjmuje do 18 września wnioski w ramach trzech konkursów na wsparcie działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

  • w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak np. tworzenie klubów młodzieżowych. Do rozdysponowania w ramach konkursu jest 500 tysięcy złotych. Więcej.
  • na dofinansowanie projektów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej (m.in. szkolenia podnoszące kompetencje, i/lub dające nowe umiejętności zawodowe). Pula dostępnych środków wynosi 900 tysięcy złotych. Więcej.
  • w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in. usług samopomocowych i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w konkursie to 450 tysięcy złotych. Więcej.

 

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki ogłosiło dwa konkursy:

  • do 18 września zgłaszać można projekty o dofinansowanie na tworzenie klubów młodzieżowych i inne działania z zakresu aktywnej integracji ze środowiskiem (doradztwo, coaching rówieśniczy, edukacja, liderowanie). Limit środków w ramach naboru to 500 tysięcy złotych, pojedynczy grant może wynieść do 50 tysięcy złotych. Więcej.
  • na projekty w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in. usług samopomocowych i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej. Do rozdysponowania jest 800 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 25 września. Więcej.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

10 września 2020 r.