Aktualności

Fot. Tymoteusz Tymiński

Sejmik Organizacji Pozarządowych nowej kadencji

Rozpoczęła się czwarta kadencja Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gremium tworzonego przez reprezentantów sektora ngo-sów z całego regionu. We wtorek (20 stycznia) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie inauguracyjne. Nową przewodniczącą wybrana została reprezentująca Związek Harcerstwa Polskiego Lucyna Andrysiak. 

 

W prezydium sejmiku zasiedli również: Łucja Andrzejczyk (oddział rejonowy PCK), Ilona Borowska (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Kijewo Królewskie), ks. Marek Borzyszkowski (Grudziądzkie Centrum Caritas im bł. Juty), Justyna Rykowska (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO)
 
Sejmik Organizacji Pozarządowych to – obok Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – najważniejszy organ budujący proces współpracy NGO-sów z samorządem województwa. Oba zespoły współpracują ściśle z działającym w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Portal internetowy  Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi tutaj.
 
Dziękuję ustępującym członkom sejmiku organizacji pozarządowych za owocną współpracę. Nowym reprezentantom życzę dobrej pracy na rzecz mieszkańców regionu. Działalność organizacji pozarządowych jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne. Zadaniem władz – czy to na poziomie rządowym, czy samorządowym – jest tą aktywność wspierać. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej daje wielką szansą, aby te działania zwielokrotnić – powiedział marszałek Piotr Całbecki.
 
Do zadań Sejmiku Organizacji Pozarządowych realizowanych we współpracy z samorządem województwa należą między innymi:
  • inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie projektów ustaw, uchwał i innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego województwa i kraju,
  • wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska odnośnie aktualnych zagadnień, problemów i rozwiązań, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego województwa i kraju,
  • inicjowanie i wspieranie działań integrujących sektor pozarządowy,
  • opiniowanie działań organizacji pozarządowych i udzielanie im rekomendacji,
  • promowanie zasad etycznych w organizacjach pozarządowych.

Delegaci na nową, czteroletnią kadencję sejmiku zostali wyłonieni podczas spotkań organizacji pozarządowych, które odbyły się na terenie wszystkich powiatów naszego regionu. Spośród kandydatów powiatów grodzkich zostało wybranych po dwóch delegatów, natomiast z powiatów ziemskich jeden delegat – wraz z zastępcami. Swój akces do sejmiku zgłosiły również organizacje sieciowe.

  • Lista członków sejmiku organizacji pozarządowych IV kadencji tutaj.
  • Porządek obrad najbliższego spotkania tutaj.
Fot. Tymoteusz Tymiński
 
Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego
 
19 stycznia 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2015 r.