Aktualności

Fot. Jacek Piotrowski

Na rzecz rozwoju nauki, na rzecz gospodarki

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przystąpił do porozumienia z będącym rządową agencją wykonawczą do spraw polityki naukowo-badawczej państwa Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Podpisy pod dokumentem złożyli 20 stycznia marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Dariusz Kurzawa, a ze strony NCBiR jego dyrektor profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski.

 

– Celem naszej współpracy z instytucją będącą jednym z podstawowych polskich centrów wspierania innowacyjności jest przede wszystkim budowanie na użytek naszego regionu spójnego systemu wspierania badań naukowych oraz współpracy nauki i biznesu, z myślą o nadawaniu innowacyjnych i prorozwojowych impulsów kujawsko-pomorskiej gospodarce. To istotne, by uzupełniały się w tym zakresie i wzmacniały nasze regionalne fundusze i mechanizmy oraz inicjatywy szczebla krajowego – podkreśla marszałek Całbecki.  

Wśród obszarów objętych porozumieniem są wspólne działania na rzecz wypracowania spójnych mechanizmów finansowania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych; współpraca w przygotowaniu założeń rozwoju tak zwanych inteligentnych specjalizacji i wdrażaniu naszej Regionalnej Strategii Innowacji; promowanie ważnych kierunków regionalnej polityki badawczo-wdrożeniowej; współpraca dotycząca określenia strategicznych dla regionu programów naukowo-badawczych; wspieranie i koordynacja działań dotyczących transferu efektów badań naukowych do gospodarki.

Marszałkowska administracja i NCBiR zaangażują się wspólnie także w działania edukacyjne i promocyjne dotyczące innowacyjności i transferu technologii oraz znaczenia ochrony własności intelektualnej w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych. Zakładamy też współpracę ekspercką i wspólne finansowanie wybranych, ważnych dla województwa, przedsięwzięć proinnowacyjnych. 

 

Fot. Jacek Piotrowski

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

20 stycznia 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2015 r.