Aktualności

Fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl

Samorządowa sieć szerokopasmowa

Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna, działając na zlecenie samorządowych władz województwa, kończy rozbudowę samorządowej sieci szerokopasmowej.

 

  • Projekt „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego”

Dzięki realizacji zadania poprawi się jednolity system łączności w ratownictwie medycznym, instytucje publiczne będą sprawniej wymieniać się danymi, a lokalni dostawcy internetu rozszerzą swoją ofertę.

Celem realizacji projektu było dostarczenie technologii i narzędzi mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz niwelowanie skutków wykluczenia cyfrowego w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach projektu powstała szerokopasmowa radiowa sieć dostępowa działająca w paśmie 3,6 – 3,8 GHz mająca na celu zapewnienie łączności dla podmiotów uczestniczących w kluczowych projektach realizowanych przez Urząd Marszałkowski.

 

W ramach projektu wybudowano 38 tzw. BTS czyli punktów nadawczo-odbiorczych. 4 lokalizacje wykorzystują istniejące punkty wysokościowe, dodatkowo dla pozostałych wybudowano 34 maszty strunobetonowe o wysokości ok. 50 m.

 

Dzięki zrealizowanemu zadaniu zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców, ponieważ całe województwo pokryje jednolity system łączność ratownictwa medycznego. Poza tym rozbudowana infrastruktura przyczyni się do likwidacji w Kujawsko-Pomorskim tzw. białych plam, czyli lokalizacji, gdzie dostęp do szerokopasmowego internetu jest ograniczony.

 

Rolę operatora i administratora sieci powierzono Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej, w ramach projektu utworzono w spółce dodatkowo cztery etaty do sprawnego serwisowania i utrzymania infrastruktury.

W wyniku realizacji projektu ostatecznymi odbiorcami produktu są jednostki publiczne tj. JST, szpitale, szkoły, biblioteki, lokalne ośrodki kultury, świetlice, stowarzyszenia, KPSI przy realizacji projektu korzystała z pomocy publicznej.  Infrastruktura powstała w ramach przedmiotowej inwestycji będzie udostępniona na zasadach komercyjnych.

Całkowity koszt projektu: 46 997 464,0 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 15 140 727,0 zł

 

  • Projekt „Budowa światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej łączącej wybrane powiatowe jednostki publiczne z wojewódzką siecią szerokopasmową”

Przedmiotem projektu „Budowa światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej łączącej wybrane powiatowe jednostki publiczne z wojewódzką siecią szerokopasmową” było zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek publicznych województwa przy użyciu najlepszych dostępnych środków transmisji danych.

 

W ramach projektu zrealizowano połączenie 43 relacji za pomocą łączy światłowodowych o łącznej długości 49,5 km. Wybudowane oraz wydzierżawione odcinki sieci optycznej zarządzanej przez K-PSI pozwolą na stałe i bezpieczne połączenie urzędów administracji publicznej, szpitali oraz jednostek budżetowych województwa, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz parametrów transmisji danych, pod stałym nadzorem centrum zarządzania siecią, zlokalizowanym w KPSI.

Projekt „Budowa światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej łączącej wybrane powiatowe jednostki publiczne z wojewódzką siecią szerokopasmową” jest zlokalizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt obejmuje ściśle wybrane jednostki publiczne, które w przyszłości będą realizowały projekty informatyczne wymagające dużych przepływności. W ramach projektu powstała możliwość pełnego korzystania z produktów wdrażanych w ramach e-projektów przez samorząd województwa.

Całkowity koszt projektu: 4 114 846,92 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 1 672 702,00 zł

 

K-PSI

 

11 grudnia 2015 r.