Aktualności

Fot. Tymon Markowski

Salutaris z pomocą w sytuacjach kryzysowych

Potężna nawałnica, która w niedzielę (19 lipca) przeszła nad województwem wyrządziła wiele szkód. Pomoc w likwidacji skutków tego rodzaju zdarzeń to zadanie powołanego z inicjatywy samorządu województwa Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”. Organizacja czeka na nowych członków.

 

– Z doświadczenia wiemy, że w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof  i innych zdarzeń kryzysowych skuteczna pomoc powinna być udzielona odpowiednio szybko. Ograniczanie skutków takich wydarzeń i ich późniejsza likwidacja wymagają środków, które przewyższają często możliwości jednej gminy czy powiatu. Działalność stowarzyszenia „Salutaris”, jako jedynej tego rodzaju organizacji w kraju, wzbudza duże zainteresowanie w całej Polsce – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Stowarzyszenie „Salutaris” to zrzeszenie kujawsko-pomorskich samorządów, które dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami. Chodzi między innymi o powodzie, susze, wichury, pożary, awarie techniczne, a także zamachy terrorystyczne.  Organizacja skupia 30 samorządów gminnych z regionu oraz samorząd województwa (lista członków).

 

Fundusz tworzony jest ze składek członków stowarzyszenia. Płatnikiem największej składki jest samorząd województwa. Resztę pokrywają pozostałe samorządy zrzeszone w organizacji na zasadzie dobrowolności. Wysokość składek ustalana jest przez władze stowarzyszenia.

Od ubiegłego roku organizacja udzieliła wsparcia finansowego sześciu swoim członkom. W tym roku gmina Lubiewo otrzymała pomoc na likwidację skutków awarii sieci wodociągowej. Więcej o wsparciu udzielonym przez stowarzyszenie

 

„Salutaris” realizuje także przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym, edukacyjno-szkoleniowym, a także wizyty studyjne oraz działania promocyjne. Na przełomie maja i czerwca 2015 roku odbyły się spotkania dla sołtysów, poświęcone problematyce bezpieczeństwa pożarowego i zdrowotnego.  We współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi „Salutaris” zorganizowało wojewódzki konkurs „Bezpieczeństwo ekologiczne gminy”, dedykowany uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przedstawiciele organizacji biorą również udział w wielu konsultacjach i konferencjach naukowych, a jej działania są prezentowane na spotkaniach ogólnokrajowych.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

16 lipca 2015 r.

ostatnia aktualizacja: 21 lipca 2015 r.