Aktualności

Ekonomia społeczna – debata online, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP
Ekonomia społeczna – debata online, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP

Rynek + wrażliwość społeczna = firma non profit

Ekonomia społeczna, jako alternatywa dla zysku za wszelką cenę i wyścigu szczurów, była tematem odbywającej się w piątek (28 maja) debaty online z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, towarzyszącej ogłoszeniu wyników wojewódzkiego konkursu dla uczniów szkół średnich naszego województwa, w którym oceniano spoty filmowe i prezentacje multimedialne popularyzujące tego rodzaju podejście do działalności gospodarczej.

 

– Ekonomia społeczna to przyszłość zdrowego społeczeństwa. Idea solidarności i współodpowiedzialności, za tych, którym trudniej sobie poradzić w warunkach konkurencji, wraca w dyskursie publicznym – powiedział otwierając debatę marszałek Piotr Całbecki.   

 

Konkurs odbywał się pod patronatem gospodarza województwa oraz przewodniczącej sejmiku Elżbiety Piniewskiej i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty Marka Gralika. Nadesłano 60 prac (4 spoty i 56 prezentacji). Jury, złożone m.in. z pracowników naukowych Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) i ekspertów w dziedzinie public relations, wysoko punktowało  oryginalność podejścia do tematu i zamysł realizatorski.  

 

W kategorii spot filmowy najlepszy okazał się Jan Janowski z Zespołu Szkół CKU w Gronowie, którego w procesie twórczym wspierała nauczycielka tej szkoły Krystyna Piotrowska. W kategorii prezentacja zwyciężył Mateusz Żebrowski z Zespołu Szkół im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu (nauczyciel: Marek Beyger); drugie miejsce zajęła Julia Augustyniak (Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku), trzecie Agata Badźmirowska (Zespół Szkół im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu). Nagrodami w konkursie są vouchery zakupowe do sklepów oferujących sprzęt elektroniczny (dla młodych ludzi) i rabaty na wybrane studia w WSB (dla pedagogów).  

 

W debacie oprócz ekspertów i praktyków ekonomii społecznej uczestniczyli również młodzież kujawsko-pomorskich szkół średnich i studenci WSB.

 

Organizatorem konkursu i debaty był marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

  

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

28 maja 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2021 r.

 

Ekonomia społeczna – debata online, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPEkonomia społeczna – debata online, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPEkonomia społeczna – debata online, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPEkonomia społeczna – debata online, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP