Aktualności

Obrady Komitetu Monitorującego RPO, 28 czerwca, fot. Mikołaj Kuras
Obrady Komitetu Monitorującego RPO, 28 czerwca, fot. Mikołaj Kuras

Ruszają środki RPO dla służby zdrowia

Obradujący wczoraj (28 czerwca) w Toruniu Komitet Monitorujący naszego RPO 2014-2020 debatował nad zaproponowanymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych ogłaszanych i rozstrzyganych w tym roku konkursach o dofinansowanie. Po raz pierwszy w nowej perspektywie na posiedzeniu KM stawały zasady wsparcia w dziedzinie służby zdrowia. Obradom przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

W dwóch konkursach zaplanowanych na trzeci kwartał 2016 rozdysponujemy wsparcie na zakupy sprzętu medycznego i medycznych rozwiązań informatycznych (sprzęt i oprogramowanie) dla placówek funkcjonujących w publicznym systemie lecznictwa oraz na informatyzację, w tym e-dostępność i elektroniczny system obiegu dokumentacji, w przychodniach (podstawowa opieka medyczna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna). Alokacja wynosi łącznie 15 milionów euro (66 milionów złotych).  

 

– W ciągu trzech najbliższych miesięcy ogłosimy też konkurs o dofinansowanie programów w dziedzinie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Chcemy, by programami takimi zostało objętych co najmniej 15 tysięcy mieszkańców regionu – przede wszystkim osoby w wieku 50-65 lat, a także młodsze, w których rodzinach wcześniej wystąpił ten rodzaj schorzenia – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. Przeznaczamy na to 6 milionów euro (blisko 26,5 miliona złotych).

 

Drugi duży segment tematyczny dzisiejszych obrad dotyczy przedsięwzięć w dziedzinie polityki społecznej. Łącznie 12 mln euro (blisko 53 mln złotych), z przeznaczeniem na programy związane z reintegracją zawodową i społeczną osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zasili budżety projektów realizowanych przez instytucje samorządowe, a także podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe.

 

5 milionów euro (22 mln złotych) to pula na wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, czyli firm związanych z którąś z kujawsko-pomorskich uczelni, powstałych z myślą o komercjalizacji wyników badań naukowych. Przedsiębiorczym akademikom, dzięki którym Kujawsko-Pomorskie ma szanse skrócić dystans dzielący nas od najlepszych w tej materii ośrodków w kraju, proponujemy tym razem subwencje na prowadzenie badań. Warunkiem będzie przedstawienie planów badawczych.   

     

Komitet Monitorujący zajmował się wczoraj także środkami RPO na digitalizację i cyfrowe udostępnianie regionalnych zasobów kulturowych i naukowych, przede wszystkim bibliotecznych; inwestycje (budowa, remonty, modernizacja) w lokalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych; modernizację energetyczną budynków publicznych.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

28 czerwca 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2016 r.

 

Obrady Komitetu Monitorującego RPO, 28 czerwca, fot. Mikołaj KurasObrady Komitetu Monitorującego RPO, 28 czerwca, fot. Mikołaj KurasObrady Komitetu Monitorującego RPO, 28 czerwca, fot. Mikołaj KurasObrady Komitetu Monitorującego RPO, 28 czerwca, fot. Mikołaj KurasObrady Komitetu Monitorującego RPO, 28 czerwca, fot. Mikołaj KurasObrady Komitetu Monitorującego RPO, 28 czerwca, fot. Mikołaj KurasObrady Komitetu Monitorującego RPO, 28 czerwca, fot. Mikołaj KurasObrady Komitetu Monitorującego RPO, 28 czerwca, fot. Mikołaj KurasObrady Komitetu Monitorującego RPO, 28 czerwca, fot. Mikołaj KurasObrady Komitetu Monitorującego RPO, 28 czerwca, fot. Mikołaj KurasObrady Komitetu Monitorującego RPO, 28 czerwca, fot. Mikołaj KurasObrady Komitetu Monitorującego RPO, 28 czerwca, fot. Mikołaj KurasObrady Komitetu Monitorującego RPO, 28 czerwca, fot. Mikołaj KurasObrady Komitetu Monitorującego RPO, 28 czerwca, fot. Mikołaj KurasObrady Komitetu Monitorującego RPO, 28 czerwca, fot. Mikołaj KurasObrady Komitetu Monitorującego RPO, 28 czerwca, fot. Mikołaj KurasObrady Komitetu Monitorującego RPO, 28 czerwca, fot. Mikołaj KurasObrady Komitetu Monitorującego RPO, 28 czerwca, fot. Mikołaj KurasObrady Komitetu Monitorującego RPO, 28 czerwca, fot. Mikołaj Kuras