Aktualności

Wręczenie umów RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Wręczenie umów RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

RPO: nowoczesny sprzęt dla szpitali i projekty pozarządówek

Zakupy sprzętu i aparatury medycznej najnowszej generacji za blisko 22 miliony złotych zrealizują dwie marszałkowskie lecznice, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku i wojewódzkie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, dzięki przekazanym 21 lipca umowom o dofinansowanie środkami naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Umowy odebrały też organizacje pozarządowe zaangażowane w szeroko rozumiane działania społeczne – 15 ngo-sów otrzyma łącznie 850 tys. złotych. Zdjęcia do pobrania

 

– Skorzystaliśmy z dobrodziejstwa jakim jest REACT EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe, dodatkowe środki europejskie do programów operacyjnych 2014-2020 na przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia społecznych i gospodarczych skutków pandemii Covid-19). Mogliśmy dzięki temu sfinansować duże projekty zakupowe dwóch ważnych w kontekście epidemiologicznym placówek służby zdrowia oraz pomóc organizacjom społeczeństwa obywatelskiego. Trzecim kierunkiem interwencji jest transport publiczny, konkretnie zakup taboru kolejowego – ten projekt obecnie przygotowujemy – mówił przed uroczystością marszałek Piotr Całbecki.

 

– Naval Ravikant mawiał, że trzy rzeczy w życiu są ważne: zdrowie, misja i ludzie, których kochasz. Realizowane przez państwa działania łączą te elementy. Chylę czoła przed tym, co robicie i dziękuję za wasze oddanie i zaangażowanie – mówiła podczas spotkania przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska.

 

– Środki, które przekazujemy organizacjom pozarządowych przyczynią się do poprawy życia osób najbardziej potrzebujących, a nowy sprzęt zapewni pacjentom naszych szpitali najwyższy poziom świadczonych usług – skonkludowała członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.

 

Włocławski szpital dzięki dotacji wymienia starą, zużytą aparaturę i wyposażenie na nowoczesny sprzęt nowej i najnowszej generacji. Wśród planowanych zakupów m.in. najnowszy dostępny na rynku model tomografu komputerowego oraz aparat do fluoroskopii rentgenowskiej, za pomocą którego w niedalekiej przyszłości będzie tu można dokonywać trombektomii wewnątrznaczyniowej, która jest przełomową, wykonywaną obecnie przez zaledwie kilka ośrodków w kraju, niezwykle skuteczną metodą leczenia niedokrwiennego udaru mózgu.

 

Zakupy Centrum Pulmonologii to wyposażenie dla rozbudowywanego obecnie skrzydła lecznicy (ta inwestycja właśnie finiszuje), w którym zostaną zlokalizowane od m.in. pododdziały nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej i zaburzeń oddechowych w czasie snu oraz izba przyjęć, a także nowy sprzęt dla zakładu radiologii i karetka przewozowa. Na liście znalazły się m.in. tomograf komputerowy (64 rzędy, 128 warstw), który jest tu jednym z podstawowych narzędzi diagnostycznych, oraz bronchoskopy.

 

Granty dla organizacji pozarządowych, których  przedstawiciele odebrali dziś umowy o dofinansowanie, to refundacja nakładów na zrealizowane już lub realizowane obecnie projekty w sferze usług społecznych. Chodzi o działania adresowane do środowisk korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, seniorów, nieletnich przebywających w ośrodkach wychowawczych i osób z niepełnosprawnościami.

 

Lista projektów (PDF)

 

Nasz RPO 2014-2020 jest obecnie na ostatniej prostej, zakontraktowaliśmy już 95 proc. środków, które mieliśmy do dyspozycji. Marszałek Piotr Całbecki zadeklarował dziś, że wykorzystamy wszystko do ostatniego euro.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

21 lipca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2022 r.

 

Wręczenie umów RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP