Aktualności

Umowy RPO 20 grudnia 2017, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Umowy RPO 20 grudnia 2017, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

RPO na ścieżki rowerowe, innowacje w firmach, projekty edukacyjne i przedsięwzięcia społeczne

20 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się kolejna ceremonia wręczenia umów o dofinansowanie, ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego,  projektów w dziedzinie edukacji i włączenia społecznego, innowacji w firmach oraz przedsięwzięć związanych z kreowaniem alternatywy dla komunikacji samochodowej i poprawą bezpieczeństwa na drogach. W spotkaniu z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego uczestniczyli przedstawiciele beneficjentów.

 

Samorząd powiatu toruńskiego, wspólnie z gminnymi samorządami w Chełmży, Czernikowie, Lubiczu, Łubiance, Łysomicach, Obrowie, Złejwsi Wielkiej i Kowalewie Pomorskim, rozpocznie w przyszłym roku przewidziany na dwa lata projekt „EU-geniusz w naukowym labiryncie”, którego celem jest podniesienie poziomu nauczania w szkołach (chodzi o kształcenie ogólne, w tym na poziomie podstawowym, i zawodowe). Projekt przewiduje m. in. ciekawsze i dające lepsze efekty lekcje przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki, organizację zajęć wyrównawczych dla słabszych uczniów, staże zawodowe oraz kursy i szkolenia dla nauczycieli. Obejmie 40 szkół, 2,5 tysiąca uczniów i blisko stu nauczycieli. Dofinansowanie wynosi 3 miliony złotych.

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego otrzymała 25,5 mln złotych na certyfikowane szkolenia komputerowe dla dorosłych. Skorzysta z nich ponad 3 tysiące osób w wieku 25-67 lat, z całego województwa, należących do grup i środowisk defaworyzowanych na rynku pracy, przede wszystkim o niskich kwalifikacjach oraz po 50. roku życia.  

 

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki skorzysta z prawie czteromilionowej dotacji na granty, które posłużą do sfinansowania lokalnych projektów w dziedzinie aktywnego włączenia społecznego. Grupa docelowa, do której adresowane jest wparcie, to 610 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem oraz 147 osób z ich najbliższego otoczenia, zamieszkałych na obszarze działania grupy (gminy Baruchowo,  Boniewo, Brześć  Kujawski,  Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec i Kowal w powiecie włocławskim oraz Włocławek).

 

Łączna wartość przekazanych dziś dotacji na budowę ścieżek rowerowych przekracza 6 milionów złotych, na modernizację dróg wynosi ponad 700 tysięcy złotych; na innowacje w kujawsko-pomorskich przedsiębiorstwach przekazujemy więcej niż 65,5 mln złotych. Łączna wartość uruchomionego dziś wsparcia przekracza 80 milionów złotych.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

20 grudnia 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2017 r.

 

Umowy RPO 20 grudnia 2017, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPUmowy RPO 20 grudnia 2017, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPUmowy RPO 20 grudnia 2017, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPUmowy RPO 20 grudnia 2017, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPUmowy RPO 20 grudnia 2017, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPUmowy RPO 20 grudnia 2017, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP