Aktualności

Zajęcia w Szkole Podstawowej w Markowicach w gminie Strzelno, fot. Tymon Markowski
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Markowicach w gminie Strzelno, fot. Tymon Markowski

Nowoczesna edukacja dzięki RPO

Będą dodatkowe pieniądze na budowanie nowoczesnych modeli nauczania i wsparcia pedagogicznego w podstawówkach, gimnazjach i liceach, a także na tworzenie lepiej odpowiadającej na potrzeby rynku pracy oferty kształcenia w zawodówkach i technikach. Zarząd województwa ogłosił dwa konkursy RPO, adresowane do instytucji prowadzących tego rodzaju szkoły. W puli jest 24,5 miliona i blisko 40 milionów złotych. Nabory ruszają w połowie lipca.

 

– Rozwijanie kompetencji kluczowych – w tym w dziedzinie języków obcych, nauk ścisłych i informatyki oraz podstawowych umiejętności społecznych – a także nowoczesne kształcenie zawodowe to bardzo ważne współcześnie sprawy. Cieszę się, że są pieniądze, które możemy w ten sposób zainwestować – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

 

W ramach konkursu dotyczącego wsparcia placówek kształcenia ogólnego rozdysponujemy środki na organizację zajęć językowych oraz z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technologii komunikacyjno-informacyjnych, doposażenie pracowni i zakupy pomocy dydaktycznych, zajęcia wyrównawcze i dodatkowe wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla wymagających tego uczniów, a także na dokształcanie nauczycieli, którzy muszą być w stanie podołać niełatwym wyzwaniom współczesnego nauczania. Do dyspozycji mamy 24,5 miliona złotych.

 

 

W konkursie ogłoszonym z myślą o placówkach kształcenia zawodowego jest do wzięcia 39,3 mln złotych. To pieniądze przede wszystkim na tworzenie nowej, nowoczesnej i odpowiadającej na potrzeby rynku pracy oferty edukacyjnej, organizację ram współpracy z pracodawcami, zajęcia pozalekcyjne i kursy przygotowawcze, wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, kształcenie nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

 

Informacje o wszystkich konkursach RPO 2014-2020 i naborach wniosków na naszej stronie www.mojregion.eu .

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

7 lipca 2016 r.