Aktualności

Wsparcie otrzyma między innymi bydgoskie Zgromadzenie Sióstr Albertynek, które już prowadzi w Bydgoszczy stołówkę dla ubogich i bezdomnych, fot. Andrzej Goiński
Wsparcie otrzyma między innymi bydgoskie Zgromadzenie Sióstr Albertynek, które już prowadzi w Bydgoszczy stołówkę dla ubogich i bezdomnych, fot. Andrzej Goiński

RPO na mieszkania chronione, domy pobytu i placówki opiekuńcze

Zarząd województwa zdecydował o dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego siedemnastu przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie polityki społecznej.

Zarząd województwa zdecydował o dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego siedemnastu przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie polityki społecznej. Powstaną mieszkania socjalne i chronione, domy dziennego pobytu i placówki całodobowej opieki, a także nowa kuchnia dla ubogich i mieszkania interwencyjne z myślą o ofiarach przemocy domowej i rodzinach z dziećmi w sytuacjach kryzysowych. W piątek (6 października) odbyło się uroczyste otwarcie dziennego domu pobytu dla osób starszych w Grążawach w gminie Bartnicza (powiat brodnicki).

 

Gmina Bartniczka kosztem miliona złotych stworzyła w Grążawach dzienny dom „Wigor” dla osób starszych z tego rejonu. Pod te potrzeby przeprowadzono remont adaptacyjny i roboty termomodernizacyjne w należącym do gminnego samorządu budynku oświatowym. Placówka dysponuje przestrzenią do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń, relaksu i wypoczynku. Wartość wsparcia z RPO na realizację inwestycji to ponad 800 tysięcy złotych.

 

Do Bydgoszczy

trafi dofinansowanie na tworzenie mieszkań interwencyjnych z myślą o ofiarach przemocy domowej i rodzinach z dziećmi w sytuacjach kryzysowych otrzyma bydgoskie Zgromadzenie Sióstr Albertynek, które już prowadzi w Bydgoszczy stołówkę dla ubogich i bezdomnych, wydającą codziennie sto pięćdziesiąt posiłków. Nowy budynek o powierzchni 600 metrów kwadratowych dedykowany jest także tym środowiskom. Znajdą się tu kuchnia z pełnym wyposażeniem, stołówka, sala rehabilitacyjna, w której będą się odbywać warsztaty i terapia, pokoje, w których wykluczeni lub zagrożeni wykluczeniem będą mogli skorzystać bezpłatnie z porady prawnika, lekarza i psychologa. W czterech dobrze wyposażonych pokojach interwencyjnych znajdą tymczasowe schronienie ofiary przemocy domowej, rodziny w sytuacji kryzysowej i osoby wychodzące z bezdomności lub uzależnienia.

 

Koszt inwestycji wyniesie ponad 4 miliony złotych, spodziewane zakończenie w połowie przyszłego roku. Wsparcie przekracza 3,5 miliona złotych.

 

 

W Piotrkowie Kujawskim

Powstanie całodobowa placówka opiekuńczej oraz dzienny dom pobytu dla osób niesamodzielnych, w tym starszych.  W Piotrkowie Kujawskim w powiecie radziejowskim jego budowę rozpoczyna lokalna Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Obie zostaną ulokowane w nowym, zaprojektowanym specjalnie pod tego rodzaju potrzeby budynku. Znajdzie tu opiekę i towarzystwo pięćdziesiąt osób. Założeniem jest, by warunki bytowania były zbliżone do domowych i rodzinnych, a także to, by podopieczni nadal funkcjonowali w lokalnym środowisku.

 

To największa z dofinansowanych w tej transzy konkursowej inwestycji. Jej wartość to 5,5 mln złotych, planowane zakończenie w połowie przyszłego roku. Wsparcie przekracza 4,5 mln złotych.

 

Środki rozdysponowane w tym konkursie RPO trafiły także do samorządów, w tym do:

 • Barcina (na dom dziennego pobytu),
 • Bydgoszczy (na 13 lokali socjalnych i mieszkania wspomagane),
 • powiatu sępoleńskiego (przebudowa w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim),
 • Więcborka (na klub samopomocy),
 • gminy Dobre – powiat radziejowski (na lokalne socjalne),  
 • gminy Nowe – powiat świecki  (mieszkania socjalne),
 • Lipna (obiekt pod potrzeby związane z usługami socjalnymi),
 • Świecia (rozbudowa ośrodka integracji i rehabilitacji),
 • Chodcza – powiat włocławski  (termomodernizacja ośrodka kultury),
 • gminy Aleksandrów Kujawski (remont obiektu pod usługi społeczne),
 • powiatu sępoleńskiego (nowa siedziba dla warsztatów terapii zajęciowej),
 • Nakła nad Notecią (dzienny dom pobytu) oraz
 • Caritas Diecezji Toruńskiej (adaptacja pomieszczeń na dom dziennego pobytu dla seniorów w Toruniu).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

5 października 2017 r.

ostatnia aktualizacja: 6 października 2017 r.