Aktualności

Uzyskaną dotację można przeznaczyć np. na zakup maszyn, fot. Andrzej Goiński
Uzyskaną dotację można przeznaczyć np. na zakup maszyn, fot. Andrzej Goiński

RPO na innowacje w przedsiębiorstwach

Jeszcze do 14 stycznia trwają konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w których mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu będą mogły uzyskać środki na innowacje.

 

W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym co czwartą złotówkę przeznaczamy na wspieranie przedsiębiorców. Środki kierujemy między innymi na działania innowacyjne. Dodatkowe punkty przyznajemy przedsiębiorstwom, które planują innowacje w skali kraju lub nawet świata – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Konkursy będą przebiegają jednocześnie dla przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. Dla tych pierwszych do podziału jest 52,5 mln złotych, dla drugich 17,5 mln złotych. Każda z wyłonionych w konkursach firm może otrzymać tzw. dotację zwrotną w wysokości do 500 tys. złotych. Mimo takiej nazwy środków nie zawsze będzie trzeba zwracać. Najlepiej ocenieni wnioskodawcy podpiszą umowę, w której określone będą dwa wskaźniki: pierwszy dotyczący nowych miejsc pracy, drugi odnoszący się do stosunku przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług do wartości wnioskowanego wsparcia. Jeśli po zakończeniu projektu oba wskaźniki zostaną spełnione, firma zachowuje całą dotację.

 

Pierwszym etapem konkursów będzie preselekcja (wnioski można składać do 14 stycznia), podczas której zostanie stworzony wstępny ranking najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, które będą mogły ubiegać się o dotację. Każdy przedsiębiorca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek. Przyznane środki będzie można przeznaczyć zarówno na zakup rzeczowych aktywów trwałych, np. maszyn, jak i zakupów wartości niematerialnych i prawnych, np. licencja na oprogramowanie. Z tym, że wszystkie wydatki muszą wiązać się z planowaną dywersyfikacją lub zmianą modelu produkcji, lub  świadczenia usług. Ważnym jest, że planowane procesy, produkty lub usługi muszą być innowacyjne co najmniej w skali całego województwa. W porównaniu z pierwotnymi założeniami konkursu, o dofinansowanie mogą także ubiegać się przedsiębiorcy związani z przetwórstwem rolno-spożywczym, co wpisuje się w strategię rozwoju regionu w oparciu o tzw. inteligentne specjalizacje, a jedną z nich jest właśnie zdrowie i bezpieczna żywność.

 

Więcej informacji o konkursach na stronie mojregion.eu, w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych tutaj, usługowych tutaj.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

11 grudnia 2018 r.

ostatnia aktualizacja: 2 stycznia 2019 r.