Aktualności

fot. Tymon Markowski
fot. Tymon Markowski

RPO na czyste powietrze

W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym zarezerwowaliśmy blisko 1,2 miliarda złotych na inwestycje, które wpłyną na poprawę jakości powietrza w regionie. Marszałkowskie wsparcie trafia między innymi na termomodernizację budynków, rozwój energetyki odnawialnej, inwestycje w komunikację zbiorową oraz budowę ścieżek rowerowych.

 

– W ramach naszego RPO wspieramy inwestycje, które przyczyniają się do ograniczenia emisji szkodliwych pyłów do atmosfery i pomagają walczyć z trującym smogiem. Do tej pory rozdysponowaliśmy na ten cel ponad 700 milionów złotych, a środki trafiły na realizację ćwierć tysiąca przedsięwzięć. Najwięcej z nich dotyczy termomodernizacji budynków – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Projekty z zakresu efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej (Oś priorytetowa 3) to część Regionalnego Programu Operacyjnego, w której samorząd województwa zawarł dotąd najwięcej umów na dofinansowanie (podpisano ponad 160 umów, kolejne 60 jest w przygotowaniu). Suma podzielonego w ten sposób wsparcia to około 720 milionów złotych. W puli do rozdysponowania pozostało jeszcze około 450 milionów złotych.

 

Termomodernizacja i odnawialne źródła energii

Większość zawartych dotąd umów (około 150 przedsięwzięć) to inwestycje polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych. Wsparcie trafia między innymi na termomodernizację szkół, urzędów, instytucji kultury, przychodni, świetlic wiejskich oraz remiz strażackich. Inwestycje dotyczą ocieplenia elewacji, wymiany pokrycia dachowego, okien i drzwi, instalacji energooszczędnego oświetlenia, modernizacji systemów grzewczych oraz instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródeł energii.

 

W naszym RPO są też osobne środki na wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Chodzi o budowy mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych i publicznych, a także  budowę i przebudowę infrastruktury służącej do przesyłu i dystrybucji energii.

 

Pieniądze na inwestycje związane z termomodernizacją, efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii będą też dostępne w formie pożyczek – samorząd województwa przeznaczył na ten cel w ramach RPO 250 milionów złotych, którymi administruje Europejski Bank Inwestycyjny. To wsparcie skierowane między innymi dla przedsiębiorców oraz zarządców budynków wielorodzinnych.

 

Ścieżki rowerowe i ekologiczny transport publiczny

W ramach RPO zarezerwowaliśmy też środki na rozwój systemów komunikacji publicznej oraz innych alternatywnych dla samochodu środków transportu. Chodzi o rozbudowę infrastruktury transportowej, zakup taboru oraz budowę ścieżek rowerowych. Do tej pory zawarto umowy o dofinansowanie blisko 30 inwestycji o wartości ponad 200 milionów złotych.

 

Projekty związane z rozwojem systemów komunikacji publicznej zrealizują między innymi Włocławek, Grudziądz i Inowrocław. Bydgoszcz przeznaczy prawie 17 milionów złotych dofinansowania na budowę trzech bus pasów oraz kolejne 40 milionów złotych na przebudowę torowiska tramwajowego na ulicy Wojska Polskiego i zakup taboru. Toruń pozyskał dotąd 15,5 miliona złotych na budowę parkingów typu park&ride. Podobną inwestycję zrealizuje miasto Nakło nad Notecią, do którego trafi 6,8 miliona złotych dotacji.

 

W ramach RPO zawarto też 15 umów na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych. Wiele z tych przedsięwzięć dotyczy wydłużenia bądź połączenia ścieżek, które powstały w ostatnich latach. Największe wsparcie trafi na budowę 16-kilometrowego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 265 z Brześcia Kujawskiego do Kowala. Powiat toruński otrzymał wsparcie na budowę drogi dla rowerów na odcinku droga Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszewice – Kończewice, a Bydgoszcz na budowę drogi dla rowerzystów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej. Gmina Golub-Dobrzyń, oprócz budowy prawie 6 kilometrów tras, planuje też postawić dwa parkingi rowerowe.

 

Lista wszystkich projektów w ramach Osi 3 na realizację których zawarto umowy

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

28 lutego 2018 r.