Aktualności

Ośrodek Wsparcia Caritas, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmnie, fot. Mikołaj Kuras
Ośrodek Wsparcia Caritas, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmnie, fot. Mikołaj Kuras

Inwestycje w infrastrukturę społeczną

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego są pieniądze na projekty inwestycyjne dotyczące tworzenia mieszkań socjalnych i wspomaganych, dziennych domów pobytu, środowiskowych domów i klubów samopomocy, a także innych ośrodków świadczących usługi społeczne lub usługi aktywnej integracji. Wsparcie trafi do osób ubogich, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, obciążonych problemami nałogów i przemocy, a także seniorów.

 

– W naszym RPO zarezerwowaliśmy specjalne środki na wspieranie działań instytucji i organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i ich rodzinami. Część z nich przeznaczamy na projekty inwestycyjne, czyli przygotowanie infrastruktury niezbędnej do świadczenia pomocy. Zachęcam do sięgania po to wsparcie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W puli ogłoszonego przez zarząd województwa konkursu jest w sumie 15 milionów złotych. Realizatorami projektów mogą być samorządy lokalne i ich jednostki, organizacje pozarządowe oraz instytucje kościelne. Wnioski o wsparcie można składać do 28 kwietnia

 

Wsparcie trafi na przebudowę i remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, a także wspomagane i chronione, które przygotowują osoby w nich przebywające do samodzielnego życia. Wsparcie trafi też na budowę, przebudowę, remont i adaptację, a w niektórych przypadkach także na budowę innych placówek wsparcia i opieki, które będą świadczyć pomoc w środowisku lokalnym. Chodzi między innymi o tworzenie dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy, a także agencji usług społecznych.

 

Szczegóły na temat naboru.

 

Czytaj też:

RPO: jak aplikować, jak skorzystać ze wsparcia dla młodych rodzin

Aktualne konkursy RPO

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

 8 lutego 2017 r.

ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2017 r.