Aktualności

Fot. Tomasz Czachorowski i Szymon Zdziebło dla UMWKP
Fot. Tomasz Czachorowski i Szymon Zdziebło dla UMWKP

Rozwój, wspólnota, ludzie

Za nami pięcioletnia VI kadencja samorządu województwa i kolejna unijna siedmiolatka, czas intensywnego inwestowania środków pomocowych Unii Europejskiej i związanego z tym dynamicznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Prezentujemy podsumowanie naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 uzupełnione o informacje na temat przedsięwzięć sfinansowanych w ramach krajowych programów operacyjnych. Pozwala ocenić skalę i zakres zarówno przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i tych tak zwanych miękkich, będących inwestycją w rozwój społeczny. Raport „Razem dla regionu”

 

Ze sposobu i stylu, w jakim inwestowaliśmy środki, możemy być dumni. Teraz jest czas podsumowań. Warto je robić, by wiedzieć, czego już wspólnie dokonaliśmy, co jest naszym wspólnym dorobkiem. I by mieć świadomość wyzwań, które jeszcze przed nami.

 

To podsumowanie – kolejne, którego w tego rodzaju okolicznościach dokonujemy – upewnia mnie jeszcze w tym, co już od dawna i tak wiem: że największym kapitałem Kujaw i Pomorza są ludzie – solidni, pracowici, dobrze wykształceni, przyjaźni, otwarci. To Państwo są kreatorami rozwoju i wzrostu. I – to także jest pewne – jego beneficjentami.

 

Raport o inwestowaniu środków naszego programu regionalnego perspektywy 2014-2020 – uzupełniony o informację na temat przedsięwzięć sfinansowanych w ramach krajowych programów operacyjnych – przygotowaliśmy z perspektywy społeczności powiatów i miast na prawach powiatów, która najlepiej oddaje realizowaną przez marszałkowską administrację regionu zasadę zrównoważonego rozwoju. Zrównoważonego, czyli takiego, który pozwala rozkwitnąć i w pełni wykorzystać potencjał także mniejszym miejscowościom. To zasada, w której słuszność głęboko wierzę i przy której będę zawsze trwał.

 

Bo celem są przecież jakość i poziom życia mieszkańców Kujaw i Pomorza – niezależnie od tego, czy mieszkają w jednej ze stolic regionu, czy w niewielkiej wsi.

 

Raport „Razem dla regionu”

 

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

27 marca 2024 r.

Ostatnia aktualizacja: 5 kwietnia 2024 r.