Aktualności

Rozmowy o wspieraniu rodziny

Rozmowy o wspieraniu rodziny

Ogólnopolska konferencja naukowa „Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym: potrzeby i rozwiązania” odbędzie się dzisiaj (11 czerwca) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyskusja z udziałem badaczy, praktyków i przedstawicieli samorządów lokalnych ma zainicjować innowacyjne działania na rzecz wspierania rodziny.

 

Celem konferencji jest dyskusja nad stanem, możliwościami i potrzebą wsparcia rodziny w środowisku lokalnym. Pobudzanie i integrowanie sił rodziny i sił społecznych środowiska lokalnego może służyć wzmacnianiu rodzin, lepszemu zakorzenianiu jej w środowisku i zaspokajaniu potrzeb. Łączenie zasobów samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych, wolontariatu, działań samopomocowych i naturalnych sił rodzin może być zalążkiem tworzenia lokalnych sieci wsparcia rodziny. Będą o tym przekonywać pracownicy naukowi UMK w Toruniu oraz zaproszeni goście.

Spotkanie organizuje Urząd Marszałkowski oraz Katedra Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przedsięwzięcie wpisuje się w obchody Roku Jana Pawła II – Papieża Rodziny ustanowionego przez sejmik województwa. Konferencja odbędzie się w Auli Collegium Humanisticum UMK.

Program spotkania tutaj

 
 
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego

11 czerwca 2015 r.