Aktualności

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, w którym można zwiedzić między innymi wioskę wczesnopiastowską to jedno z najważniejszych punktów na Szlaku Piastowskim, fot. Andrzej Goiński
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, w którym można zwiedzić między innymi wioskę wczesnopiastowską to jedno z najważniejszych punktów na Szlaku Piastowskim, fot. Andrzej Goiński

Rozmowy o Szlaku Piastowskim

„Szlak Piastowski – nowe wyzwania – nowe narzędzia marketingowe” pod taką nazwą w Kruszwicy odbyła się 29 listopada IV międzyregionalna konferencja dotycząca tego jednego z najstarszych szlaków kulturowych w Polsce.

 

Szlak Piastowski to trasa turystyczna o unikatowych walorach historycznych, kulturowych i edukacyjnych. Przebiega przez województwo kujawsko-pomorskie i województwo wielkopolskie łącząc obiekty i zabytki związane  z początkami państwa polskiego  i pojawieniem się religii chrześcijańskiej na naszych ziemiach. W województwie kujawsko-pomorskim obiekty Szlaku Piastowskiego znajdziemy w: Biskupinie, Gąsawie i Marcinkowie Górnym, Wenecji, Żninie, Mogilnie, Strzelnie, Pakości, Inowrocławiu, Kruszwicy, Radziejowie, Płowcach, Brześciu Kujawskim, Włocławku, Kowalu, a także w Gniewkowie i Kościelcu Kujawskim.

 

Nad rozwojem szlaku czuwa Rada Programowo-Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego powołana przez marszałków województw kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego.  We wrześniu marszałek Piotr Całbecki oraz marszałek Marek Woźniak podpisali list intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz lepszego wykorzystania potencjału tej trasy. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jest między innymi organizatorem konkursu filmowego dla młodzieży szkolnej „Z kamerą wśród Piastów”, którego celem jest promocja obiektów i miejsc związanych z tym szlakiem.

 

W konferencji „Szlak Piastowski – nowe wyzwania – nowe narzędzia marketingowe” wzięli udział administratorzy obiektów szlaku, samorządowcy z województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, organizacje pozarządowe oraz wszyscy, którzy chcą współpracować na rzecz jego rozwoju. Spotkanie zorganizowały Rada Programowo-Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego oraz samorządy obu województw. Celem konferencji było przedstawienie planu działań dotyczących szlaku oraz zapoznanie z najnowszymi trendami w zarządzaniu i promocji produktów turystycznych związanych z turystyką kulturową.

 

 

Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego i

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

29 listopada 2017 r.

ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2017 r.

 

Konferencja „Szlak Piastowski – nowe wyzwania – nowe narzędzia marketingowe” w Kruszwicy, fot. Agnieszka KomorowskaKonferencja „Szlak Piastowski – nowe wyzwania – nowe narzędzia marketingowe” w Kruszwicy, fot. Agnieszka KomorowskaKonferencja „Szlak Piastowski – nowe wyzwania – nowe narzędzia marketingowe” w Kruszwicy, fot. Agnieszka KomorowskaKonferencja „Szlak Piastowski – nowe wyzwania – nowe narzędzia marketingowe” w Kruszwicy, fot. Agnieszka Komorowska