Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Na swym kolejnym posiedzeniu obradował 29 listopada Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Przedmiotem obrad były stan wdrażania i stan renegocjacji programu oraz zmiany kryteriów wyboru projektów w planowanych konkursach, związane m. in. z nowelizacją tak zwanej ustawy wdrożeniowej.

 

O tym, co oznaczają dla systemu wyboru projektów zmiany w ustawie, a także o zaawansowaniu renegocjacji RPO mówiła wicedyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Barbara Jesionowska. Część zmian w programie, o których rozmawiamy obecnie z Komisją Europejską, związana jest z doświadczeniami z akcji ratowniczych po sierpniowych nawałnicach i koniecznością sfinansowania likwidacji szkód powstałych w wyniku nawałnic. Zakończenie samych negocjacji jeszcze w grudniu, formalnej decyzji KE spodziewamy się już w przyszłym roku.

 

 

Zmiany kryteriów wyboru projektów dotyczą zaplanowanych konkursów, w których podzielimy środki na modernizację energetyczną szpitali powiatowych, modernizację oświetlenia ulicznego, inwestycje w dziedzinie ochrony przyrody, inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej, modernizację i rewitalizację regionalnej sieci kolejowej, budowę przedszkoli, budowę ścieżek rowerowych oraz wsparcie badań i wdrożeń prowadzonych przez przedsiębiorstwa akademickie. Konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z nowelizacji ustawy wdrożeniowej oraz doświadczeń związanych z wcześniej przeprowadzonymi konkursami o dofinansowanie.

 

Członkowie komitetu zapoznali się też z wynikami przygotowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego raportu na temat tego, jak radzą sobie z aplikowaniem o środki z RPO kujawsko-pomorskie organizacje pozarządowe. 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

29 listopada 2017 r.

ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2017 r.

 

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP