Aktualności

II Forum Seniora w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski
II Forum Seniora w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski

Rozmowy o sprawach seniorów

Samorząd województwa był partnerem strategicznym zakończonego wczoraj (25 września) w Bydgoszczy II Forum Seniora. Wychodząc naprzeciw problemom związanym ze starzeniem się społeczeństwa Urząd Marszałkowski uruchomił szeroką ofertę wsparcia dla seniorów – dzięki środkom z RPO powstają domy dziennego pobytu, kluby seniora, centra informacji i usług środowiskowych oraz „zielone” gospodarstwa opiekuńcze. Ruszył też wojewódzki  program opieki senioralnej oraz teleopieki.

 

Organizatorem II Forum Seniora, które odbyło się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym jest Gazeta Pomorska. W programie znalazły się  między innymi spotkania i dyskusje z ekspertami, rozmowy o aktywizacji środowiska senioralnego oraz czas na integrację i wymianę doświadczeń. W Forum uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

– Starzenie się społeczeństwa jest faktem, podobnie jak to, że co trzecia starsza osoba w naszym regionie mieszka samotnie. Przygotowane przez nas propozycje i rozwiązania to właściwa odpowiedź na te wyzwania – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  

 

Projekty w dziedzinie polityki senioralnej, realizowane z udziałem i przy wsparciu finansowym samorządu województwa kujawsko-pomorskiego:

 

 • Domy dziennego pobytu. Marszałkowskie środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego umożliwiły utworzenie miejsc opieki w 40 takich placówkach. Domy oferują opiekę, w tym posiłki, organizują zajęcia, imprezy i spotkania towarzyskie. Funkcjonują przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej przez 8 godzin dziennie. Z usług tych placówek skorzysta w sumie 1,7 tysiąca osób – seniorów i niepełnosprawnych wymagających opieki oraz ich opiekunów. Więcej.

 

 • Kluby seniora i centra usług środowiskowych. Wsparcie z RPO trafiło również na utworzenie 275 miejsc dla seniorów w 5 klubach seniora: w Chełmży, Płużnicy, Bydgoszczy, Lubiczu i Inowrocławiu. To miejsca spotkań osób starszych, które organizują między innymi zajęcia aktywizujące i integrujące. Około 700 podopiecznych skorzysta też z oferty z niestacjonarnych centrów usług środowiskowych, które powstają przy niektórych domach dziennego pobytu i klubach seniora. Centra świadczą wsparcie informacyjne, szkolą opiekunów, kierują podopiecznych do odpowiednich instytucji, są również bazą lokalową dla opiekunów i asystentów. Więcej.

   

 • Gospodarstwa opiekuńcze w ramach projektu „Zielona opieka”. Projekt oferuje pobyty dzienne w tradycyjnych gospodarstwach rolnych oraz interesujące, dostosowane do zainteresowań seniorów zajęcia. W 15 gospodarstwach opiekuńczych w powiatach brodnickim, mogileńskim, świeckim, tucholskim i wąbrzeskim w kilkuosobowych grupach integrowało się łącznie 225 starszych pań i panów. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie otrzymały za ten projekt Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W przygotowaniu jego kolejna edycja. Więcej.

 

 • Wojewódzki pilotażowy program opieki senioralnej. Wsparciem objęliśmy 386 niesamodzielnych osób starszych w trzydziestu gminach w całym regionie. Wśród proponowanych rozwiązań są opiekun domowy, sieć wsparcia sąsiedzkiego, wolontariat opiekuńczy i wsparcie opieki rodzinnej. Więcej

 

 • Częścią wojewódzkiego programu opieki senioralnej jest teleopieka domowa. To nowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych. System opiekuńczo-ratunkowy składa się z nadajników – tzw. bransoletek życia, umożliwiających szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu. W pierwszym etapie pilotażowym systemem teleopieki objęto 55 starszych osób w całym regionie. Na początku października rozpocznie się nabór w ramach rozszerzonego pilotażu, w którym do seniorów trafi kolejne 100 bransoletek życia. Główna część programu teleopieki, który samorząd województwa zrealizuje we współpracy samorządami lokalnymi, ruszy na wiosnę. W ramach jego realizacji bransoletki życia otrzyma co najmniej trzy tysiące seniorów. Więcej.

 

 • „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach”. Projekt obejmuje wsparciem 200 chorych i 300 opiekunów z Bydgoszczy i powiatu sępoleńskiego. Dotyczy rozwoju kompleksowej sieci wsparcia – skoordynowanego leczenia, opieki środowiskowej oraz aktywizacji społecznej w miejscu zamieszkania, informacje na: otepienni.pl; www.rops.torun.pl, fanpage „OtępieNIE” na Facebooku.

 

 • Szczepienia przeciwko pneumokokom. W 2018 roku z marszałkowskiego programu bezpłatnych szczepień skorzysta 1,1 tysiąca osób w wieku powyżej 65 roku życia, które nie były szczepione przeciwko pneumokokom i należą do grupy ryzyka (leczą się z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej). Udział w programie zadeklarowało 18 samorządów terytorialnych, które pokrywają połowę kosztów szczepień. Lista.

 

 • Program zapobiegania upadkom dla seniorów. Samorząd województwa finansuje regionalny program profilaktyczny obejmujący w tym roku ponad 700 osób w całym regionie. Upadki i ich konsekwencje to jedna z najczęstszych przyczyn hospitalizacji starszych osób i potencjalne zagrożenie życia – wynika z badań Narodowego Instytutu Geriatrii, Rehabilitacji i Reumatologii. Więcej.

 

 • Pomoc dla organizacji pozarządowych w realizacji projektów przygotowanych z myślą o seniorach. Z myślą o aktywizacji i integracji społecznej seniorów 90 tysięcy złotych wsparcia z budżetu województwa trafiło w tym roku na realizację 22 imprez rekreacyjnych, zlotów, spotkań i zajęć edukacyjnych dla osób starszych. Marszałkowskie wsparcie pomaga też w organizacji opieki nad osobami przewlekle chorymi – na realizację 20 tego typu projektów samorząd województwa przekazał pozarządówkom 250 tysięcy złotych z budżetu.

 

Wszystkie informacje na temat marszałkowskiej polityki senioralnej, a także konkretnych narzędzi wsparcia seniorów w miejscu i rejonie zamieszkania dostępne pod telefonem informacyjnym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: 56 657 14 69 (w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30-15.30, we wtorki w godz. 8.00-17.00, w piątki w godz. 7.30-14.00.).

 

Informacji o możliwościach i formach wsparcia, pomocy środowiskowej, instytucjonalnej i zdrowotnej, ofercie kulturalnej i sportowej oraz infrastrukturze senioralnej udzielają także punkty Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej. Pracownicy RCIS dostępni są w następujących miejscach i terminach:

 

 • INOWROCŁAW, w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 do 13.00 w Zarządzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Inowrocławiu, Aleja Okrężna 79;
 • GRUDZIĄDZ, w każdy wtorek w godz. od 9.00 do 13.00 w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu, ul. Dąbrowskiego 11-13;
 • BYDGOSZCZ, w każdą środę w godz. od 9.00 do 13.00 w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy, ul. Dra E. Warmińskiego 10;
 • WŁOCŁAWEK, w każdy czwartek w godz. od 9.00 do 13.00 w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku, ul. Zduńska 14;
 • TORUŃ, w każdy piątek w godz. od 9.00 do 13.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

25 września 2018 r.

ostatnia aktualizacja: 27 września 2018 r.

 

II Forum Seniora w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiII Forum Seniora w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiII Forum Seniora w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiII Forum Seniora w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiII Forum Seniora w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiII Forum Seniora w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiII Forum Seniora w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiII Forum Seniora w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiII Forum Seniora w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiII Forum Seniora w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiII Forum Seniora w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiII Forum Seniora w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiII Forum Seniora w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiII Forum Seniora w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiII Forum Seniora w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiII Forum Seniora w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski